Osvědčené postupy

  • Otestujte záchranné prostředí StorageCraft Recovery Environment. Ujistěte se, že CD aplikace ShadowProtect IT Edition vám umožní spustit počítač a získat přístup k lokálním jednotkám a síťovým zařízením, které byste mohli potřebovat. 
  • Sledujte místo na disku, na němž ukládáte zálohy. Ujistěte se, že umístění pro ukládání souborů záloh má dostatek místa na disku pro nové soubory záloh, nebo úlohy zálohování selžou. 
  • Sledujte protokolové soubory aplikace ShadowProtect. Protokolové soubory aplikace ShadowProtect kontrolujte pravidelně. Protokolové soubory poskytují informace o stavu úloh zálohování, takže se můžete dozvědět, zda úlohy zálohování byly úspěšně dokončeny, nebo zda selhaly. Pokud se úloha zálohování nezdaří, bude protokolový soubor poskytovat podrobné informace o selhání, což vám umožní přijmout opatření k nápravě. 
  • Zálohujte systém a data nejdříve na disk. Potom zkopírujte soubory záloh na libovolný další úložný systém, jakým jsou například páskové zálohovací systémy. 
  • Pro ochranu souborů záloh používejte šifrovací heslo. Protože zálohy, které vytváří aplikace ShadowProtect, obsahují veškerý obsah na disku, použijte šifrovací heslo, které vám pomůže chránit bezpečnost dat. 
  • Zahrňte do úlohy zálohování více svazků. Pokud máte databáze nebo aplikace, které jsou rozloženy na více svazcích, zahrňte všechny relevantní svazky do souboru zálohy. Snímky aplikace ShadowProtect lze provádět současně na více svazcích, čímž se zajišťuje konzistence mezi svazky. 
  • Pravidelně ukládejte soubory záloh na vyměnitelný pevný disk. CD, DVD a Blue-Ray disky vám umožní snadno uložit soubory záloh mimo pracoviště. Takto si můžete lépe zajistit dostupnost záloh v případě katastrofy. 
  • Pro správu záloh používejte Nástroje pro převod záloh. Soubory záloh můžete slučovat, rozdělovat pro uložení na disky CD nebo DVD a používat nová šifrovací hesla na existující soubory záloh v případě, když je např. stávající heslo odhaleno.
  • Zadejte ovladače pro HIR (Hardware Independent Restore). Pokud obnova HIR selže, požijte Pokročilé možnosti pro přidání konkrétních hardwarových ovladačů. Takto zvýšíte pravděpodobnost úspěšného obnovení na odlišný hardware.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies