Jak funguje aplikace ShadowProtect

Aplikace ShadowProtect poskytuje robustní a flexibilní řešení pro zotavení po havárii, vytváření a správu souborů záloh disků. Každý soubor zálohy (image) představuje přesný stav systému v daném okamžiku.

 

 

Existují dvě základní úlohy týkající se obnovy dat s aplikací ShadowProtect:

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies