Obnovení svazku

Průvodce obnovou aplikace ShadowProtect vás provede celým procesem obnovy svazku ze souboru zálohy. I když je proces obnovy stejný, ať už obnovujete svazek v systému Windows, nebo potřebujete použít záchranné prostředí StorageCraft Recovery Environment, volba závisí na typu svazku, který potřebujete obnovit:

Windows: Obnova nesystémového svazku. Tato metoda nevyžaduje restartování systému.

Prostředí obnovy (záchranné prostředí): Obnova jakéhokoli svazku (systémového nebo nesystémového). Pro spuštění záchranného prostředí je potřeba restartovat počítač. Další informace viz Uživatelská příručka záchranného prostředí StorageCraft Recovery Environment.

Poznámka: Abyste svazek mohli obnovit, musíte zálohu svazku nejprve vytvořit. Další informace viz Vytváření souborů záloh.

Jak obnovit svazek

 1. Spusťte konzolu aplikace ShadowProtect (viz Spuštění aplikace ShadowProtect IT Edition).
 2. Otevřete Průvodce obnovu jedním z následujících způsobů:
  • Na kartě Průvodci klikněte na Průvodce obnovou.
  • V nabídce Úlohy klikněte na příkaz Obnovit svazek.
 3. Na stránce výběru souboru zálohy vyhledejte soubor zálohy, který chcete obnovit a potom klikněte na tlačítko Další.

  Pokud soubory záloh uložili do síťové složky, budete muset použít nástroj pro konfiguraci sítě pro namapování síťového disku. K souboru zálohy musíte mít práva v síti.

  Poznámka: Pokud je záloha šifrována, musíte zadat správné heslo.

  Průvodce prozkoumáním zálohy zobrazuje kategorizovaný seznam informací o souboru zálohy.

 4. Na stránce závislostí zálohy vyberte ze sady záloh požadovaný bod v čase a potom klikněte na tlačítko Další. Vyberte soubor zálohy pro zobrazení dalších vlastností o sadě souborů záloh. Vlastnosti souboru zálohy vám pomohou určit nevhodnější soubor zálohy k obnově.
 5. Na stránce Cíl obnovení vyberte umístění, ve kterém chcete obnovit zálohu, a potom klikněte na tlačítko Další. Obnovení zálohy na svazek přepíše veškerá data, která jsou aktuálně na svazku. Pro obnovení zálohy musíte mít dostatek místa.
  Například nemůžete obnovit soubor zálohy o velikosti 4 GB pouze s 2 GB volného místa.
  Po kliknutí pravým tlačítkem na položku svazku můžete provádět následující akce:
  • Odstranit svazek: Odstraní vybraný svazek. z odstraněného svazku se stane nepřidělené místo na disku, které může být přiřazeno jiným oddílům.
  • Nastavit aktivní: Nastaví svazek aktivním. Pouze jeden diskový oddíl může být označen jako aktivní. Nastavením svazku jako aktivního se bude počítač spouštět z tohoto svazku.
  • Vytvořit exaktní primární oddíl: (K dispozici pouze v případě, že na disku existuje místo nepřidělené diskovým oddílům) Vytvořit primární oddíl na disku. Na disku nemůžete vytvořit více než čtyři (4) primární oddíly.
  • Vytvořit rozšířený oddíl: (K dispozici pouze v případě, že na disku existuje místo nepřidělené diskovým oddílům) Umožňuje rozšířit vybraný oddíl a pak jej rozdělit na jeden nebo více logických oddílů.
  • Upravit boot.ini: Umožňuje zobrazení a úpravu souboru boot.ini file. 
  • Upravit zásady: Otevírá Editor zásad tvorby oddílů.
 6. Na stránce upřesnění možností obnovy vyberte vhodné možnosti k obnově svazku a potom klikněte na tlačítko Další. Další informace viz Možnosti obnovení svazku.
 7. Na stránce shrnutí průvodce zkontrolujte úlohu obnovy a potom klikněte na tlačítko Dokončit. Průběh úlohy obnovy svazku můžete sledovat na kartě Obnova svazku.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies