Konfiguracja aplikacji ImageManager

Zanim będziesz mógł korzystać z usług dostępnych w aplikacji ImageManager musisz skonfigurować ustawienia w taki sposób, aby aplikacja miała dostęp do systemu, którym chcesz zarządzać. Konfiguracja ustawień powinna przebiegać w następującej kolejności:

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies