Konsolidacja plików backupu

Usługa konsolidacji dostępna w aplikacji ImageManager umożliwia okresowe łączenie plików backupu przyrostowego w pliki skonsolidowane. Pozwala to znacznie skrócić czas potrzebny na przywrócenie danych po awarii oraz zmniejszyć rozmiar łańcucha plików backupu niezbędnego do przywrócenia systemu. Zmniejszenie ilości przechowywanych plików zmniejsza jednocześnie prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń w zakresie tych plików.

Aplikacja ImageManager tworzy następujące typy plików skonsolidowanych:

 • Skonsolidowane pliki dzienne: Na koniec każdego dnia wszystkie utworzone w tym dniu pliki backupu przyrostowego są konsolidowane w pochodzący z jednego punktu w czasie plik przyrostowy. W nazwie skonsolidowanych plików dziennych występuje element –cd. Przykładowo:

  D_VOL-b001-i005-cd.spi

 • Skonsolidowane pliki tygodniowe: Na koniec każdego tygodnia wszystkie utworzone w tym tygodniu skonsolidowane pliki dzienne są łączone w pochodzący z jednego punktu w czasie plik przyrostowy. W nazwie skonsolidowanych plików tygodniowych występuje element –cw. Przykładowo:

  D_VOL-b001-i026-cw.spi

 • Skonsolidowane pliki miesięczne: Na koniec każdego miesiąca wszystkie utworzone w tym miesiącu skonsolidowane pliki tygodniowe są łączone w pochodzący z jednego punktu w czasie plik przyrostowy. W nazwie skonsolidowanych plików miesięcznych występuje element –cm. Przykładowo:

  D_VOL-b001-i097-cm.spi

 • Pliki konsolidacji ciągłej: Możliwe jest dalsze łączenie grup skonsolidowanych plików miesięcznych tak aby jeszcze bardziej ograniczyć ilość zajmowanej przez nie przestrzeni. W ten sposób powstają pliki konsolidacji ciągłej, w skład których wchodzi konkretna ilość plików –cm.  W nazwie pliki konsolidacji ciągłej występuje element –cm. Przykładowo:

  D_VOL-b001-i097-cd-cm-cr.spi

  Uwaga: Opcja konsolidacji ciągłej dostępna jest dla użytkowników korzystających z aplikacji ImageManager w wersji 6 i programu ShadowProtect w wersji 5. Jednak działa ona również z łańcuchami backupu utworzonymi w 4 wersji programu ShadowProtect i co za tym idzie nie ma konieczności tworzenia nowego łańcucha.

Konfiguracja ustawień konsolidacji

Uwaga: Polityki skonfigurowane w aplikacji ImageManager różnią się od tych w programie ShadowProtect. Polityki zdefiniowane w programie ShadowProtect odnoszą się do tygodniowych i miesięcznych zadań backupu lecz nie do zadań typu continuous incremental, za które odpowiada aplikacja ImageManager.  Podobnie jest z usługą StorageCraft Cloud, której polityki różnią się od tych w aplikacji ImageManager lub w programie ShadowProtect. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Podręczniku użytkownika usługi StorageCraft Cloud.

Aby skonfigurować usługę konsolidacji

W oknie głównym wybierz agenta i plik zarządzany.

W panelu konfiguracyjnym wybierz Ustawienia konsolidacji.

Wybierz Włącz konsolidację plików w tym folderze zarządzanym.
Ta opcja jest domyślnie zaznaczona co oznacza, że za każdym razem gdy dodajesz nowy plik zarządzany jest on automatycznie obejmowany działaniem usługi konsolidacji.

Skonfiguruj harmonogram konsolidacji i kliknij Zapisz.

Konsolidacja tygodniowa (Domyślnie: sobota) Pozwala określić w jakim dniu mają być tworzone skonsolidowane pliki tygodniowe.
Konsolidacja miesięczna (Domyślnie: 31 dzień miesiąca) Pozwala określić w jakim dniu mają być tworzone skonsolidowane pliki miesięczne. Możesz wybrać konkretną datę lub dzień miesiąca (np. ostatni piątek, czwarty poniedziałek).  

Ustawienia konsolidacji zostaną teraz zapisane możesz więc przejść do konfiguracji ustawień retencji.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies