Ustawienia retencji

Konfiguracja ustawień retencji

W aplikacji ImageManager możliwe jest nadpisanie globalnych ustawień agenta retencji dla wybranych folderów zarządzanych. Pliki w tych folderach będą przechowywane przez okres nie krótszy niż zostało to określone w ustawieniach. W niektórych przypadkach mogą one być przechowywane dłużej jeżeli są one potrzebne do wykonania innych operacji.

Aby skonfigurować polityki retencji:

 1. W panelu nawigacyjnym aplikacji ImageManager kliknij Ustawienia retencji.
 2. Wybierz Nadpisz globalne ustawienia retencji agenta dla tego folderu.
 3. Wybierz Automatycznie wyczyść łańcuch backupu w tym folderze.
 4. Wybierz ustawienia retencji dla wskazanego folderu zarządzanego:
  Ważne: Jeżeli zmienisz ustawienia retencji dla danego folderu zarządzanego ale nie zaznaczysz opcji Nadpisz globalne ustawienia retencji agenta dla tego folderu zastosowanie nadal będą miały ustawienia globalne.  
  Pozostaw pliki wykonane w ciągu dnia przez okres (Domyślnie: 7 dni) Minimalny okres (liczony w dniach) przez jaki przechowywane są pliki przyrostowe po utworzeniu skonsolidowanego pliku dziennego. O ile pliki te nie są potrzebne do przeprowadzenia innych operacji zostaną one usunięte po upływie tego okresu. Jeżeli chcesz zachować te pliki skorzystaj z opcji replikacji aby zapisać je na innym systemie.
  Pozostaw skonsolidowane pliki dzienne (-cd) przez okres (Domyślnie: 15 dni) Minimalny okres (liczony w dniach) przez jaki przechowywane są skonsolidowane pliki dzienne po utworzeniu skonsolidowanego pliku tygodniowego. Po upływie tego okresu pliki  źródłowe  zostaną usunięte o ile nie są potrzebne do przeprowadzenia innych operacji lub nie została wybrana opcja Przenieś skonsolidowane pliki dzienne i miesięczne do podfolderu zamiast je usuwać (opisana w dalszej części tego rozdziału).
  Pozostaw skonsolidowane pliki tygodniowe (-cw) przez okres (Domyślnie: 90 dni) Minimalny okres (liczony w dniach) przez jaki przechowywane są skonsolidowane pliki tygodniowe po utworzeniu skonsolidowanego pliku miesięcznego. O ile pliki te nie są potrzebne do przeprowadzenia innych operacji  zostaną one usunięte lub przeniesione zgodnie ze stosownymi ustawieniami.
  Usuń skonsolidowane pliki miesięczne (-cm) (Domyślnie: odznaczone) Dzięki tej opcji możesz ustalić okres po upływie którego usuwane mają one być skonsolidowane pliki miesięczne co z kolei pozwoli ograniczyć ilość przestrzeni niezbędnej do ich przechowywania.
  Pozostaw skonsolidowane pliki miesięczne przez okres (Domyślnie: 12 miesięcy) Minimalny okres (liczony w miesiącach) przez jaki przechowywane są skonsolidowane pliki miesięczne. Zastosowanie tutaj mają ustawienia retencji dla konsolidacji ciągłej. 
  Przenieś skonsolidowane pliki dzienne i miesięczne do podfolderu zamiast je usuwać (Domyślnie: wyłączone) Po skonsolidowaniu pliki źródłowe zamiast zostać usunięte mogą zostać przeniesione do podfolderu z plikami przyrostowymi (znajdującego się we wnętrzu folderu zarządzanego). Korzystanie z tej opcji wymaga zużycia większej ilości przestrzeni, ponieważ oprócz plików skonsolidowanych przechowane również są źródłowe pliki przyrostowe. Pliki przeniesione do folderu z plikami przyrostowymi nie są połączone z żadnym backupem pełnym ani żadnym łańcuchem backupu.
Uwaga: Nie przywracaj plików z folderu z plikami przyrostowymi.  

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies