Instalacja ShadowStream

ShadowStream jest cechującym się wysoką wydajnością narzędziem umożliwiającym znacznie szybsze przesyłanie plików backupu do systemu docelowego niż ma to miejsce przy wykorzystaniu tradycyjnego FTP. Pozwala to na znaczne ograniczenie czasu potrzebnego na replikację danych (nawet w przypadku backupów pełnych) w zatłoczonych (silnie obciążonych) sieciach (>150-200ms).  Ponadto narzędzie ShadowStream jest prostsze w konfiguracji  i obsłudze niż tradycyjne FTP.  

ShadowStream składa się z 2 elementów:

 • usługa ShadowStream
 • konsola administracyjna

Po zakończonej konfiguracji narzędzia ShadowStream możesz w aplikacji ImageManager przystąpić do tworzenia zadań replikacji (więcej informacji znajdziesz w części Lokalizacje w rozdziale Ustawienia agenta). Ta sama usługa ShadowStream może być wykorzystywana przez kilku agentów aplikacji ImageManager.

Wymagania systemowe

Zarówno usługę ShadowStream jak i konsolę administracyjną można uruchomić na następujących systemach:  

 • Windows Server 2003
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows XP SP3
 • Windows Vista SP1
 • Windows 7
 • Windows 8

Porty

Domyślnie narzędzie ShadowStream korzysta z następujących portów:

Port Cel
4363 Port kontroli przesyłu danych
4364 Port połączenia w procesie zarządzania
4365 Port transferu danych
54363 to 55263 Porty używane do jednoczesnych połączeń

Aby możliwe było korzystanie z narzędzia ShadowStream powyższe porty muszą zostać udostępnione na firewallu.

Instalacja usługi ShadowStream

Aby zainstalować usługę ShadowStream (również wraz z aplikacją ImageManager o ile nie jest ona zainstalowana na danym systemie):

 1. Uruchom plik ShadowStreamSetup6.exe. 

  Plik instalacyjny jest dostępny na stronie Aktualizacje. Możesz skorzystać z  domyślnych ustawień instalacji lub wybrać własne.


  Niestandardowe opcje instalacji 

  Konsola Narzędzie umożliwiające zarządzanie usługą ShadowStream. Konsola jest niezbędna do uzyskania zdalnego dostępnu do systemu, na którym działa usługa. Dodatkowe konsole mogą działać na każdej stacji roboczej z dostępem do systemu z uruchomioną usługą ShadowStream.
  Usługa ShadowStream Usługa transferu plików.
  Ścieżka instalacji Domyślnie: program files (x86)\StorageCraft\ShdowStream. Aby zmienić to ustawienie kliknij Zmień.

 2. Kliknij Zakończ gdy skończy się proces instalacji.
 3. Kliknij Start/StorageCraft/ShadowStream Admin Console.
  Pojawi się konsola administracyjna:
 4. W górnej części po lewej kliknij Połączenie administratora.
 5. Kliknij OK, aby się zalogować na domyślne konto “Administrator” korzystając z hasła „password”.
  Ważne: We wcześniejszych wersjach hasło brzmiało “shadowstream”.

Teraz możesz przystąpić do konfiguracji ustawień narzędzia ShadowStream tak, aby możliwe było jego użycie z aplikacją ImageManager.

Zdalna instalacji konsoli administracyjnej

Konsola administracyjna narzędzia ShadowStream jest instalowana automatycznie wraz z apliakcją ImageManager. Aby móc z poziomu konsoli zdalnie zarządzać systemem, na którym działa ShadowStream konieczne jest włączenie takiej możliwości na tym systemie.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies