Replikacja plików backupu

Dostępna w aplikacja ImageManager usługa replikacji umożliwia automatyczne kopiowanie plików backupu do dodatkowej lokalizacji.

Ważne: W procesie replikacji aplikacja ImageManager może korzystać z wielu połączeń systemu operacyjnego jednocześnie. Oznacza to, że w przypadku systemów operacyjnych starszych niż Windows 8 może zdarzyć się tak, że wszystkie dostępne połączenia zostaną użyte w procesie replikacji większej ilości małych plików przyrostowych.  Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji proces replikacji zostaje tymczasowo wstrzymany do czasu zwolnienia się połączeń.

Możesz uniknąć tego problemu wykorzystując system Windows Server lub Windows 8 desktop przy wysyłaniu i odbieraniu zadania replikacji.  

Aby skonfigurować zadanie replikacji

 1. W oknie głównym wybierz agenta i folder zarządzany, z którego mają być replikowane pliki.
 2. W panelu Miejsca docelowe replikacji kliknij Dodaj nowe miejsce docelowe replikacji.
 3. W oknie Miejsca docelowe replikacji przejdź do zakładki Ogólne.
 4. W zakładce Ogólne wybierz stosowne ustawienia:
  Nazwa (Opcjonalnie) Wprowadź opisową nazwę miejsca docelowego replikacji.
  Typ (Domyślnie: Dysk lokalny) Podaj typ miejsca docelowego replikacji. Dostępne opcje to:
  Dysk lokalny: Miejsce docelowe replikacji jest podpięte bezpośrednio do lokalnego systemu (np. zewnętrzny dysk twardy).
  Dysk sieciowy: Miejsce docelowe replikacji znajduje się  w sieci lokalnej (LAN).
  intelligentFTP: Miejsce docelowe replikacji znajduje się na serwerze FTP i jest dostępne dzięki wykorzystaniu funkcji intelligentFTP. (więcej szczegółów znajdziesz w części Licencjonowanie)
  usługi w chmurze:  Miejsce docelowe replikacji znajduje się w chmurze (więcej szczegółów znajdziesz w części Tworzenie miejsca docelowego w chmurze).

  Uwaga: Usługi w Chmurze StorageCraft nie obsługują obrazów dysków z systemów UEFI + GPT. ImageManager pozwala na konfigurację takiego zadania, jednak jego wykonanie nie powiedzie się. Dla systemów UEFI + GPT korzystaj tylko z replikacji typu intelligentFTP lub ShadowStream.

  Serwer ShadowStream: Miejsce docelowe replikacji jest dostępne za pośrednictwem narzędzia ShadowStream (więcej szczegółów znajdziesz w części ShadowStream).

  Ważne: Do przeprowadzenia replikacji do miejsca sieciowego lub na serwer FTP konieczne jest użycie funkcji intelligentFTP. Natomist cechująca się wysoką wydajnością replikacja na serwer ShadowStream wymaga użycia stosownej licencji. (więcej szczegółów znajdziesz w części Licencjonowanie.) Aplikacja ImageManager sprawdza dostępność połączenia z serwerem ShadowStream przed zapisaniem zadania replikacji. Jeżeli połączenie nie jest możliwe zadanie nie zostaje zapisane.
  Lokalizacja Pozwala określić czy zadania mają korzystać z istniejącej globalnie zdefiniowanej lokalizacji  czy z nowozdefiniowanego miejsca docelowego (więcej szczegółów znajdziesz w części Lokalizacje w rozdziale Ustawienia agenta).
  Wydajność i bezpieczeństwo Nadpisz globalne ograniczenia (Warunkowo): Opcja dostępna jest jedynie gdy wybrany Typ = intelligentFTP lub ShadowStream Server i umożliwia modyfikację globalnych ustawień w zakresie maksymalnej szybkości przesyłu danych do lokalizacji zdalnej dla konkretnego zadania zarówno w przypadku usługi intelligentFTP jak i ShadowStream. Zakres sięga od 1 kbps do 999 Gbps.
  Nie replikuj bazowego pliku backupu pełnego: Wybranie tej opcji spowoduje wstrzymanie przesyłania dużych plików backupu pełnego co pozwoli uniknąć zmniejszenia przepustowości i skróci czas transferu (zamiast tego pliki mogą zostać przesłane ręcznie).
  Kompresuj strumień danych (Domyślnie = wył): Opcja dostępna jest jedynie gdy wybrany Typ = ShadowStream Server. Uruchamia kompresję danych przesyłanych przez usługę  ShadowStream. Nie korzystaj z tej opcji jeżeli pliki backupu zostały już wcześniej skompresowane w programie ShadowProtect ponieważ obniży to na wydajność systemu.
  Szyfruj strumień danych (Domyślnie = wył): Opcja dostępna jest jedynie gdy wybrany Typ = ShadowStream Server. Uruchamia szyfrowanie danych przesyłanych przez usługę  ShadowStream. Nie korzystaj z tej opcji jeżeli pliki backupu zostały już wcześniej zaszyfrowane w programie ShadowProtect ponieważ obniży to na wydajność systemu.
 5. Przejdź do zakładki Tryb replikacji.
 6. Wybierz ustawienia replikacji dla znajdującego się w miejscu docelowym folderu konsolidowanego przez kolejną aplikację ImageManager. 
  Ważne: Aplikacja ImageManager może zostać zainstalowana na więcej niż jednym systemie co pozwoli na dystrybucję procesu konsolidacji. Pliki pochodzące z folderu zarządzanego z jednego systemu mogą być replikowane do folderu zarządzanego na innym systemie. Procesy konsolidacji dziennej są przeprowadzane na jednym systemie a konsolidacja tygodniowa i miesięczna odbywa się na drugim. Odpowiednie ustawienia dla tej opcji możesz skonfigurować w zakładce Tryb replikacji.
  Nie - Replikuj wszystkie pliki skonsolidowane (Domyślnie: wł.) Wybierz tę opcję jeżeli miejsce docelowe replikacji nie jest zarządzane przez aplikację ImageManager. Ten typ replikacji umożliwia wybór jednej z następujących opcji:
  Replikuj także oryginalne nieskonsolidowane pliki obrazów, wykonywane w ciągu dnia (Domyślnie: wył): Zarówno skonsolidowane jak i źródłowe pliki przyrostowe są wysyłane do dodatkowej lokalizacji. Ta opcja ma znaczący wpływ na pogranicznie przepustowości i zwiększenie przestrzeni niezbędnej do przechowywania backupu.
  Pliki przesunięte lub usunięte przez ImageManagera są usuwane z miejsca docelowego (Domyślnie: wył): Pliki backupu są usuwane z lokalizacji głównej jak również z miejsca docelowego replikacji.
  Tak - Replikuj tylko skonsolidowane pliki dzienne (Domyślnie: wył) Wybierz tę opcję jeżeli miejsce docelowe replikacji jest jednocześnie plikiem zarządzanym przez aplikację ImageManager, dla którego uruchomione są procesy konsolidacji tygodniowej i miesięcznej.
  Tak - Replikuj tylko oryginalne pliki nieskonsolidowane tworzone w ciągu dnia (Domyślnie: wył) Wybierz tę opcję jeżeli chcesz aby wszystkie procesy konsolidacyjne przeprowadzane były w miejscu docelowym replikacji (zamiast w miejscu źródłowym).
 7. Zamknij okno Ustawienia miejsca docelowego replikacji klikając Zapisz.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies