Jak działa program ShadowProtect

Utworzony w programie ShadowProtect plik backupu jest odzwierciedleniem zawartości woluminu z wybranego punktu w czasie. Nie jest jednak standardową kopią tego woluminu lecz duplikatem każdego z jego sektorów. Dzięki temu, w razie konieczności przywrócenia danych, możesz zamontować obraz (korzystając z Narzędzia montowania, dostępnego w programie ShadowProtect) i tym sposobem uzyskać wgląd w jego zawartość tak jak w przypadku zwykłego woluminu. Następnie możesz odzyskać z obrazu poszczególne pliki i foldery lub przywrócić cały wolumin do stanu w jakim się on znajdował w momencie wykonania backupu.

Dwoma głównymi zadaniami programu ShadowProtect są:

Przy ich wykonywaniu wykorzystywane są różne typy plików.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies