Montowanie obrazów z backupu

Wybrany plik backupu możesz zamontować, a co za tym idzie przeszukiwać i przywracać zawarte w nim poszczególne pliki i foldery, dzięki wykorzystaniu dostępnego w środowisku Recovery Environment Kreatora przeglądania zawartości backupu.  

Aby przywrócić pliki i foldery

 1. Otwórz Kreatora przeglądania zawartości backupu w jeden z następujących sposobów:
  • W zakładce Kreator wybierz Kreator przeglądania lub przywracania plików.
  • W menu Zadnia kliknij Wyświetl zawartość.
  • W zakładce Dyski wskaż wybrany plik, kliknij na niego prawym klawiszem myszy i następnie wybierz opcję Przeglądaj zawartość backupu.
 2. Na stronie Nazwa obrazu backupu wyszukaj plik, który chcesz przejrzeć i kliknij Dalej.
  Ważne: Jeżeli backup jest zaszyfrowany musisz podać stosowne hasło.
 3. (Warunkowo) Na stronie Zależności obrazów pozostaw wcześniej wybrany plik lub zmień go na inny i kliknij Dalej.
  Ważne: Strona zależności między plikami jest w środowisku Recovery Environment wyświetlana tylko po wybraniu pliku przyrostowego (spi).
 4. Kliknij Zakończ. Backup zostanie teraz zamontowany. 
 5. Aby wyświetlona została zawartość zamontowanego woluminu w oknie Dyski wybierz zamontowany plik.
 6. Kliknij prawym klawiszem myszy na wybrany plik lub folder, a następnie wybierz opcję Kopiuj, aby przywróć go do innego woluminu lub na inny dysk. 

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies