Przywracanie woluminu systemowego

Podstawowym zadaniem środowiska Recovery Environment jest stworzenie możliwości przywrócenia systemu, który nie może się samodzielnie uruchomić. W środowisku RE-X obsługiwane są dwa typy odtwarzania woluminu systemowego: 

Odtwórz układ dysku z pliku obrazu Ta opcja dostępna w menu Zadania umożliwia odtworzenie zarówno woluminu systemowego jak i każdego innego woluminu ujętego w wybranym pliku backup. Woluminy zostają automatycznie odtworzone w takim samym układzie jak na dysku źródłowym. Cały ten proces zamiast zostać podzielonym na dwa etapy (tworzenie partycji i dopiero potem przywracanie danych z backupu) jest przeprowadzany jako jedna operacja. 
Kreator przywracania Ta opcja umożliwia przeprowadzenie procesu odtworzenia pojedynczego woluminu dzięki wykorzystaniu kreatora. 

 

 

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies