ShadowProtect – informacje ogólne

Środowisko Recovery Environment - CrossPlatform stanowi kluczowy komponent kompleksowego rozwiązania do backupu i szybkiego przywracania danych po awarii, jakim jest program ShadowProtect. Bardzo ważne jest, abyś zapoznał się z rolą jaką Recovery Environment odgrywa w tym rozwiązaniu i w jakich sytuacjach z niego korzystać: 

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies