Uruchamianie środowiska Recovery Environment

Środowisko Recovery Environment CrossPlatform (RE-X) uruchamia się automatycznie przy uruchamianiu systemu z poziomu płyty CD utworzonej przez użytkownika z wykorzystaniem pobranego z sieci pliku ISO ze środowiskiem Recovery Environment. Chociaż środowisko RE-X bazuje na Linuxie zapewnia ono pełne wsparcie dla wszystkich operacji przywracania wykonywanych w środowisku Windows, podobnie jak i wszystkie partycje i dyski działające pod kontrolą tego systemu. Zanim uruchomisz środowisko RE-X upewnij się, że zostały spełnione wszystkie wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania.

Ważne: Zaleca się pobieranie nowej kopii środowiska RE-X przynajmniej raz na sześć miesięcy z uwagi na fakt, iż plik ISO z tym środowiskiem jest regularnie uaktualniany przez firmę StorageCraft. Do pliku dodawane są nowe sterowniki (pamięci, sieciowe, graficzne), dzięki czemu zachowana zostaje kompatybilność z najnowszym dostępnym na rynku sprzętem. 

Aby załadować środowisko Recovery Environment

  1. Jeżeli okaże się to konieczne pobierz plik ISO z RE-X z oficjalnej strony firmy StorageCraft i zapisz go na płycie CD
  2. Jeżeli łańcuch backupu, który ma zostać przywrócony jest zapisany na dysku USB, podepnij ten dysk do komputera.
  3. Wsuń płytę CD z RE-X do napędu.
  4. Uruchom ponownie komputer. 
    Ważne: Może się okazać, że aby komputer mógł się uruchomić z płyty CD konieczna będzie modyfikacja stosownych ustawień.
  5. Wybierz język. Domyślnie ustawionym językiem jest angielski.
  6. Kliknij OK. Pojawi się okno główne interfejsu użytkownika środowiska Recovery Environment:

 Okno to jest podobne do okna zainstalowanego programu ShadowProtect. (Szczegóły wykonywania zadań w programie ShadowProtect znajdziesz w Podręczniku użytkownika programu ShadowProtect w części  Interfejs użykownika).

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies