Korzystanie z Narzędzia do obsługi dysków

Narzędzie do obsługi dysków w Recovery Environment służy przede wszystkim do formatowania dysków oraz tworzeniu partycji:

Pomimo, że narzędzie posiada wiele opcji, w większości wypadków wymagane jest jedynie skorzystanie z funkcji Formatowania i Tworzenia partycji.

Aby sformatować nowy dysk

 1. Wybieramy zakładkę Napędy. Lokalizujemy nowy dysk na liście.
 2. Jeżeli dysk nie znajduje się na liście klikamy na Dodaj lokalnie podłączony napęd i montujemy dysk.
 3. Klikamy  Narzędzia > Narzędzia dyskowe.
 4. Wybieramy dysk z listy z lewej strony.
 5. Klikamy Sformatuj dysk:

  Notatka: Pomimo, że opcja opisana jest również jako "Partycjonuj dysk", opcja ta służy tylko do jego formatowania.
 6. Wybieramy Główny rekord startowy (MBR) lub Tablica Partycji GUID (GPT) z listy rozwijanej:

  Notatka: Nie należy wybierać Nie partycjonuj lub Mapa partycji Apple.

Narzędzie dyskowe sformatuje dysk.

Partycjonowanie dysku.

 1. Wybieramy nowo sformatowany dysk w środkowej części okna.
 2. Klikamy Utwórz partycję:

  Pojawi się okno tworzenia partycji.
 3. Wybieramy NTFS jakoTyp (ShadowProtect nie wspiera innych formatów):

  Uwaga: Nie należy zaznaczać Zaszyfruj podstawowe urządzenie. Opcja ta spowoduje, że ShadowProtect nie będzie w stanie prawidłowo odczytać partycji.
 4. Klikamy Utwórz.

Narzędzia dyskowe doda partycję do dysku. Klikamy na zakładkę Napędy > Dodaj lokalnie podłączony napęd aby podmontować dysk do otworzenia.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies