HIR

Narzędzie Hardware Independent Restore (HIR) umożliwia przywrócenie obrazu systemu na innym sprzęcie lub w środowisku wirtualnym. Skorzystaj z HIR, aby przywrócić system:

  • na innym sprzęcie (P2P)
  • z maszyny fizycznej do środowiska wirtualnego (P2V)
  • ze środowiska wirtualnego na maszynę fizyczną (V2P)
  • z jednego środowiska wirtualnego do innego (V2V)
Ważne: Aby korzystając ze środowiska Recovery Environment przywrócić wolumin systemowy na innym sprzęcie, na woluminie źródłowym musi być zainstalowany i aktywowany program ShadowProtect. W przeciwnym razie konieczne będzie użycie programu ShadowProtect IT Edition.

Narzędzie HIR może zostać uruchomione z poziomu:

Kreator przywracania Uruchamia się automatycznie w trakcie procesu przywracania. Ważne: Jeżeli w procesie przywracania potrzebne są dodatkowe sterowniki uruchom samodzielne narzędzie HIR aby dodać je do odtworzonego woluminu systemowego.  
Menu Narzędzia Otwiera samodzielne narzędzie HIR.

 

Ważne: Chociaż w oknie dialogowym samodzielnego narzędzia HIR dostępna jest opcja "Połącz z usługą sterownika" to jest ona dla tej wersji nieaktywna. Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies