Narzędzie konwersji backupu

Narzędzie konwersji backupu umożliwia następujące czynności:

  • Zmiana ustawień kompresji dla istniejącego pliku backupu.
  • Zmiana ustawień szyfrowania dla istniejącego pliku backupu.
  • Dzielenie pliku backupu na Zestaw Łączony, w którym pliki mają określony rozmiar maksymalny. Ta opcja jest przydatna w czasie przenoszenia obrazu backupu na płyty CD/DVD lub Blu-Ray.
  • Konsolidacja obrazów dysku z poszczególnych punktów w czasie (obraz Pełny + Przyrostowe) w nowy Pełny obraz.
  • Przetwarzanie obrazu dysku do formatu dysku maszyny wirtualnej (.vmdk,  .vhd i .vhdx).

Więcej szczegółów znajdziesz w Podręczniku użytkownika programu ShadowProtect w części Narzędzie konwersji backupu.

Najczęstszymi zadaniami do jakich w środowisku Recovery Environment wykorzystywane jest Narzędzie konwersji backupu są:

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies