İmaj Dönüştürme Aracını Kullanma

İmaj Dönüştürme Aracı, aşağıdakileri yapabilir:

  • Mevcut bir imaj üzerinde sıkıştırma ayarını değiştirme.
  • Mevcut bir imaj üzerinde şifreleme ayarını değiştirme.
  • Her dosyanın maksimum dosya boyutuna sahip olacağı şekilde bir imajı birden çok dosyaya bölme (dağıtılmış imaj). CD, DVD veya Blu-ray disklerine imaj dosyalarını taşmak için faydalıdır.
  • Baz imaj dosyasını ve tüm artımlı dosyaları yeni bir baz imaj dosyasında birleştirme.
  • Mevcut imaj dosyalarını sanal ortamda kullanmak için .vmdk, .vhd veya .vhdx formatına dönüştürme.

Daha fazla detay için bk. ShadowProtect Kullanıcı Kılavuzu:   İmaj Dönüştürme Aracı.

Kurtarma Ortamı İmaj Dönüştürme aracı için genel görevler:

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies