Podręcznik użytkownika środowiska Recovery Environment

Witaj w podręczniku użytkownika środowiska Recovery Environment  firmy StorageCraft®. W podręczniku opisana została technologia ShadowProtect oraz sposoby korzystania ze środowiska odtwarzania Recovery Environment umożliwiające maksymalne wykorzystanie możliwości jakie ono oferuje. Znajdziesz w nim również wskazówki dotyczące używania programu ShadowProtect IT Edition, które od środowiska Recovery Environment różni się jedynie tym, że dostarczany jest na powiązanym z konkretną licencją kluczu USB.

Podręcznik podzielony został na następujące rozdziały:

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat produktu znajdziesz:

Konwencje stosowane w dokumentacji.

 

Ten symbol oznacza Ważną informację lub Ostrzeżenie dotyczące wykorzystania aplikacji ImageManger.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies