Připojování souborů záloh

Průvodce prozkoumáním zálohy aplikace ShadowProtect vás provede připojením souboru zálohy, což vám umožní procházet a obnovovat soubory a složky. Aplikace ShadowProtect automaticky přiřadí soubory nutné k procházení a obnově konkrétního souboru zálohy. Musíte pouze vybrat zálohu, kterou chcete prozkoumat.

I když je proces obnovy stejný, ať už obnovujete soubory a složky v systému Windows, nebo potřebujete použít záchranné prostředí StorageCraft Recovery Environment, konkrétní volba závisí na tom, co potřebujete obnovit:

 • Windows: Systém Windows se načte, došlo ale ke ztrátě dat, nebo došlo k nechtěným změnám aplikací nebo hardwarových souborů na svazku (kromě souborů operačního systému).
 • Prostředí obnovy (záchranné prostředí): Systém Windows se nenačte a přišli jste o data nebo soubory operačního systému nebo došlo k nežádoucím změnám aplikací nebo hardwarových souborů na svazku. Další informace viz Možnosti připojení souboru zálohy.

Další informace o možnosti připojení viz Možnosti připojení souboru zálohy.

Jak obnovit soubory a složky

 1. Spusťte konzolu aplikace ShadowProtect (viz Spuštění aplikace ShadowProtect IT Edition).
 2. Spusťte Průvodce zálohováním jedním z následujících způsobů:
  • Na kartě Průvodci klikněte na možnost Průvodce procházením a obnovou souborů.
  • Na nabídce Úlohy klikněte na Prozkoumat zálohu.
 3. Na stránce Název souboru zálohy vyhledejte soubor zálohy, který chcete procházet a potom klikněte na tlačítko Další.
  Poznámka: Pokud je záloha šifrovaná, musíte zadat správné heslo. Průvodce prozkoumáním zálohy zobrazuje kategorizovaný seznam informací o souboru zálohy.

   

  Výběr souboru zálohy k procházení

   

 4. (Podmíněné) Na stránce Závislosti zálohy vyberte požadovaný bod zálohování v čase z vybrané sady záloh a potom klikněte na tlačítko Další.
 5. Na stránce Možnosti prozkoumání vyberte, jak chcete zálohu připojit.
 6. Zálohu můžete připojit jako písmeno jednotky nebo jako přípojný bod. Další informace viz Možnosti připojení souboru zálohy.
  • Písmeno jednotky: Vyberte možnost Přiřadit následující písmeno jednotky, potom vyberte odpovídající písmeno jednotky z rozbalovacího seznamu.
  • Přípojný bod: Vyberte možnost Připojit do prázdné složky NTFS a potom vyhledejte odpovídající složku NTFS. Zvolte si název podsložky bodu připojení:
  • Datum/čas: Použije datum a čas vytvoření zálohy jako název podsložky (Například 7-12-2012 22.19.24).
  • Název souboru: Použije název souboru zálohy jako název podsložky (například E_VOL b001).
  • Vlastní: Umožní vám zadat vlastní název podsložky.
 7. (Nepovinné) Zrušte výběr možnosti Připojit zálohu jen pro čtení, chcete-li zálohu připojit jako svazek s možností zápisu, a potom klikněte na tlačítko Další. Další informace viz Možnosti připojení souboru zálohy.
 8. Na stránce Shrnutí Průvodce zkontrolujte informace o připojení a potom klikněte na tlačítko Dokončit. Aplikace ShadowProtect připojí soubor zálohy, potom automaticky spustí aplikaci Průzkumník systému Windows a zobrazí připojenou jednotku.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies