Používání nástroje pro převod záloh

Nástroj pro převod záloh vám umožňuje následující:

 • změnit nastavení komprese u stávající zálohy,
 • změnit nastavení šifrování u stávající zálohy,
 • rozdělit zálohu na více souborů (rozdělená sada), u kterých je nastavena maximální velikost jednotlivých souborů, což je užitečné pro přesun souborů záloh na CD nebo DVD,
 • sloučit základní soubor zálohy s libovolnými přírůstkovými soubory zálohy do jednoho zákládního souboru zálohy.

K nástroji pro převod záloh se můžete dostat ze systému Windows nebo ze záchranného prostředí StorageCraft Recovery Environment.

Jak použít Nástroj pro převod záloh

 1. Spusťte konzolu aplikace ShadowProtect (viz Spuštění aplikace ShadowProtect IT Edition).
 2. V nabídce Úlohy klikněte na možnost Nástroj pro převod záloh.
 3. Na stránce Soubor zdrojové zálohy vyhledejte umístění souborů záloh, které chcete upravit.
 4. Aplikace ShadowProtect zobrazí úplné základní zálohy uložené v zadaném umístění.
 5. Vyberte soubor základní zálohy, s kterou chcete pracovat, a potom klikněte na tlačítko Další.
  Poznámka: Pokud je záloha šifrována musíte zadat správné heslo.
 6. Na stránce Závislosti zálohy vyberte soubor přírůstkové zálohy, kterou chcete sloučit se základním souborem zálohy a potom klikněte na tlačítko Další.

  Vyberte soubor zálohy (levý panel) pro zobrazení jeho vlastností (pravý panel), zobrazení zahrnuje:

  • Informace o zdrojovém počítači: Verze operačního systému, název počítače, MAC adresa a verze jádra aplikace ShadowProtect, která vytvořila souboru zálohy.
  • Informace o disku: Geometrie disku, velikost disku a počet sektorů v první stopě. Původní rozložení disku si můžete prohlédnout v grafické formě v dolní části obrazovky.
  • Informace o původním oddílu: Styl, číslo, typ, možnost spouštění, počáteční posun a délka.
  • Vlastnosti souboru zálohy: Velikost svazku, čas vytvoření, komprese, ochrana heslem a komentář.
 7. Na stránce Cílový soubor zálohy zadejte umístění a název nového souboru zálohy a potom klikněte na tlačítko Další. Nový soubor zálohy můžete uložit lokálně nebo v síti.
 8. Na stránce možností Průvodce zálohováním zadejte požadované možnosti souboru zálohy a potom klikněte na tlačítko Další.

  Další informace o každé z těchto možností včetně Pokročilých možností viz Možnosti.

 9. Na stránce Shrnutí Průvodce zkontrolujte úlohu nástroje pro převod zálohy a potom klikněte na tlačítko Dokončit.
  Průběh úlohy nástroje pro převod záloh můžete sledovat na záložce Úlohy zálohování (vyberte úlohu a klikněte na tlačítko Podrobnosti). Na záložce Historie zálohování si můžete projít výsledky dříve provedených úloh.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies