Vytváření souborů záloh

Průvodce zálohování aplikace ShadowProtect vás provede vytvořením zálohy celého systému nebo konkrétního svazku v systému. Tento proces je stejný, ať už provádíte zálohu systému Windows za běhu, nebo ze záchranného prostředí StorageCraft Recovery Environment. Další informace a těchto možnostech viz Komponenty a funkce.

Poznámka: Aplikace ShadowProtect podporuje možnost zálohy za běhui pouze v systémech Windows, které poskytují službu VolSnap/VSSi. Také záloha nespuštěného systému Windows 2000 vyžaduje spuštění záchranného prostředí StorageCraft aplikace IT Edition.

Vytvoření souboru zálohy

 1. Spusťte konzolu aplikace ShadowProtect (viz Spuštění aplikace ShadowProtect IT Edition).
 2. Otevřete Průvodce zálohováním jedním z následujících způsobů:
  • Na záložce Průvodci klikněte na Průvodce zálohováním.
  • V nabídce Úlohy klikněte na příkaz Zálohovat svazek.
 3. Na stránce Svazky k zálohování vyberte svazky k zálohování a potom klikněte na tlačítko Další. Chcete-li zálohovat celý systém, vyberte všechny svazky.
 4. Na stránce Typ zálohy vyberte typ zálohy, která se má provést, a potom klikněte na tlačítko Další.
  Provést úplnou zálohu: Vytvoří soubor úplné zálohy vybraných svazků.
  Provést rozdílovou zálohu:Vytvoří zálohu změn na svazku od poslední úplné zálohy.
  Poznámka: Možnost vytvořit přírůstkovou zálohu je dostupná ve verzích ShadowProtect Server a ShadowProtect Desktop.
 5. Na stránce Název a umístění zálohy určete, kde chcete uložit soubor zálohy, a potom klikněte na tlačítko Další.
  a) Vyberte, zda chcete uložit soubor zálohy v místním nebo síťovém adresáři, nebo na optickém úložném médiu (CD/DVD/Blue-ray).
  b) Vyhledejte nebo zadejte cestu k umístění.
  c) (Nepovinné) Pravým tlačítkem myši klikněte na název souboru a potom zvolte příkaz Přejmenovat, chcete-li změnit název souboru zálohy.In the Backup
 6. Na stránce Možnosti vyberte možnosti souboru zálohy a potom klikněte na tlačítko Další.
  Stránka Možnosti vám umožňuje nastavit kompresi a zabezpečení souboru (heslo a šifrování), velikost souboru zálohy (rozdělení) a komentář zálohy. Další informace o každé z těchto možností naleznete v kapitole Možnosti.
 7. Na stránce Shrnutí průvodce zkontrolujte konfiguraci souboru zálohy a potom klikněte na tlačítko Dokončit pro vytvoření souboru zálohy. Postup zálohy můžete sledovat na kartě Správce úloh pomocí kliknutí na tlačítko Podrobnosti.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies