Změna zásad tvorby oddílů

Editor zásad tvorby oddílů vám umožňuje upravit základní nastavení geometrie disku, které se použije k vytvoření nového diskového oddílu. K Editoru zásad tvorby oddílů se můžete dostat na záložce Mapa disku z kontextové nabídky (nabídka vyvolaná pravým tlačítkem myši, viz Záložka Mapa disků).

 

 

Jak změnit nastavení vytváření oddílů

 1. Spusťte konzoli aplikace ShadowProtect (viz Spuštění aplikace ShadowProtect).
 2. Na středovém panelu vyberte záložku Mapa disku.
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovaný oddíl a poté vyberte příkaz Upravit zásady.
 4. V Editoru zásad tvorby oddílů upravte dle požadavků nastavení vytváření diskového oddílu a potom klikněte na tlačítko Nastavit aktivní.
  To modify a particular setting, click in the appropriate field, then type the desired value, or select it from the drop-down list (if available).
  Typ rozložení Určuje název zásad vytváření diskového oddílu.
  Zarovnání začátku oddílu (Výchozí hodnota: Stopa) Určuje počáteční bod oddílu, který se obvykle nachází na určitém ohraničení disku. Podporované možnosti zahrnují: cylindr, stopu, sektor.
  Zarovnání konce oddílu (Výchozí hodnota: Sektor) Určuje koncový bod oddílu. Podporované možnosti zahrnují: cylindr, stopu, sektor.
  Posun od začátku disku Určuje odsazení od začátku disku, kde chcete, aby oddíl začínal. Mělo by to být celé číslo.
  Jednotky posunutí začátku disku (Výchozí hodnota: Sektor) Určuje jednotky použití pro dany posun. Podporované možnosti zahrnují: cylindr, stop, sektor, bajt.