Using the Network Configuration Utility

Ağ Yapılandırma Yardımcı Programı (NCU) Kurtarma Ortamı'nda kullanmak için bir sistemin Ağ Arabirim Kartı'nı (NIC), TCP/IP ayarlarını ve etki alanı bilgisini yapılandırır.

Not: PE Ağ Yöneticisi, kapsamlı bir ağ seçenekleri kümesi sunar. Ancak çoğu Kurtarma Ortamı senaryosu varsayılan ayarlarla çalışır.

NIC ayarları belirtmek için

 1. Yardımcı programı açmak için Araçlar menüsündeki Ağ Yapılandırması'nı tıklatın.
 2. Açılır listeden uygun Ethernet bağdaştırıcısını seçin.
  Gerekirse bağdaştırıcının tercih edilen bağlantı hızını seçin ve MAC adresini belirtin.
 3. NCU arabiriminde bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin. Kullanılabilir ayarlar şunları kapsamaktadır:
  IP Ayarları: Bu iletişim kutusunda en üstteki düğme şunlar arasında geçiş yapar:
           Otomatik olarak bir IP adresi al: Ayarları, Tamam veya Uygula tıklatıldıktan sonra alır.
           Statik IP adresi kullan: IP adresini, Alt Ağ maskesini ve Varsayılan ağ geçidini belirtir. Gerekiyorsa, daha çok IP adresi ve ağ geçidi belirtmek için Daha Fazla [...] düğmesini tıklatın.
  DNS ve WINS Ayarları: Bu düğmeler Dinamik ve Statik yapılandırmalar arasında geçiş yapar. DNS veya WINS ortamı için iki ya da daha fazla IP adresi belirtmek için Daha Fazla [...] düğmesini tıklatın.
  Ağ Kimliği: Bir bilgisayar adı, Çalışma Grubu ve Birincil DNS soneki belirtmek için Bilgisayar'ı tıklatın. Yapılandırmayı kabul etmek için Ayarla'yı tıklatın.

Not: PE Ağ Yöneticisi WiFi yapılandırmasını desteklemesine karşın, yedekleme görüntü dosyaları için kaynak veya hedef olarak ağ kaynağı kullanılırken, StorageCraft bir kablolu bağlantı önerir.

Sürücü eşlemesi ve paylaşımı belirtmek için

 1. Sürücü eşlemesi ve paylaşımını yapılandırmak için Ağ Sürücüleri'ni tıklatın.
 2. Bir harf seçmek için Sürücü Harfi açılır listesini kullanın.
 3. Çevrimiçi aygıtları bulmak için Ağa Gözat'ı tıklatın:

  a. Etki alanı/sunucu adı alanına bir ad yazıp Ekle'yi tıklatın. NCU ağa gözatar ve belirtilen Etki Alanı veya Bilgisayarda tüm kaynakları bulur, bunları Kaynaklar bölmesinde görüntüler.
  b. Belirtilen Etki Alanı veya Bilgisayardaki tüm kullanılabilir kaynakları görmek için Genişlet düğmesini tıklatın.
  c. Yol alanını otomatik olarak doldurmak için bir kaynak seçin.
  d. (İsteğe bağlı) Kaynaklar bölmesinde seçilen etki alanı veya sunucudan tüm ağ kaynaklarını kaldırmak için Sil'i tıklatın.
 4. Ağ kaynağına erişmek için ihtiyaç duyulan kimlik bilgilerini girin.
 5. Bağlan'ı tıklatın. Kurtarma Ortamı sürücüye bağlanır ve eşler.

Ek NCU Seçenekleri

NCU, StorageCraft tarafından şu anda desteklenmeyen çeşitli ek seçenekler içerir. Bu seçeneklerle ilgili daha fazla bilgi için PENetwork sitesine başvurun.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies