Yedekleme Görüntü Dosyası Oluşturma

Kurtarma Ortamı Yedekleme Sihirbazı, tüm sistemin veya bu sistemdeki belirli bir birimin yedeğini oluşturur. ShadowProtect'in aksine, Kurtarma Ortamı yalnızca soğuk yedeklemeler oluşturur. Yedekleme oluşturma hakkında ayrıntılar için Yedek İmaj Dosyaları Oluşturma'na başvurun.

Bir yedekleme görüntü dosyası oluşturmak için

 1. Yedekleme Sihirbazı'nı açın:
  • Sihirbazlar sekmesinde Yedekleme Sihirbazı'nı tıklatın.
  • Görevler menüsünde Birimi Yedekle'yi tıklatın.
 2. Yedeklenecek Birimler sayfasında, yedeklenecek birimleri seçin. İleri'yi tıklatın.
  Not: Tüm sistemi yedeklemek için tüm birimleri seçin. Ancak, Kurtarma Birimlerini veya Gizli Birimleri (varlarsa) yedeklemek gerekli değildir.
 3. Yedekleme Türü sayfasında, gerçekleştirilecek yedekleme türünü seçin:
  Tam Yedekleme gerçekleştir: Seçilen birimler için tam yedekleme görüntü dosyası oluşturur.
  Değişiklik Yedeklemesi gerçekleştir: Son tam yedeklemeden sonraki tüm birim değişikliklerinin yedeklemesini oluşturur.
  Not: Kurtarma Ortamı'nın, değişiklik yedeklemesi gerçekleştirmek için son tam yedeklemeye erişmesi gerekir.
 4. İleri'yi tıklatın.
 5. Yedekleme Adı ve Hedefi sayfasında yedekleme görüntü dosyasının saklanacağı yeri belirtin:
  a. Bir yerel dizin veya ağ dizinine ya da bir optik depolama ortamına (CD/DVD/Blu-ray).
  b. Konumun yoluna gözatın veya konumun yolunu girin. (Ayrıntıları için bkz. Görüntü Dosyası Hedefleri.)
  Uyarı: Bu hedef yolu 186 karakterden fazla olamaz veya şunlar dahil özel karakterler barındıramaz:

            ` ! @ # $ % ^ & * ( ) | \/ ? > < , { } [ ]

  c. (İsteğe bağlı) Yedekleme görüntü dosyasının adını değiştirmek için bir dosya adını sağ tıklatın ve Yeniden Adlandır'ı tıklatın.

 6. İleri'yi tıklatın.
 7.  erişim sayfasında, sıkıştırma türünü, parolayı ve dosya bölmeyi seçip İleri'yi tıklatın.
  Not: Değişiklikler yapmak için özel olarak gerekmiyorsa, Gelişmiş Seçeneklerde gösterilen varsayılan ayarları koruyun.
 8. Yedekleme görüntü dosyasını oluşturmak için Bitti'yi tıklatın.
  Ayrıntılar'ı tıklatarak Görev Yöneticisi'nde yedeklemenin ilerleyişini izleyebilirsiniz.

 

Sistem Rezerv ve diğer Birimler

Donanım satıcıları, sabit sürücülerini birden çok bölüm içerecek şekilde yapılandırabilir:

 • Tanılama Bölümü: Genellikle 100 MB veya daha az boyuta sahip bu bölüm, o donanım platformuna özel bir veya daha fazla araç içerir. Bu bölüme sürücü harfi atanmamıştır.
 • Kurtarma Bölümü: Bu bölümde yalnızca İşletim Sistemi yüklenmeden önce yeni diskte bulunan veriler bulunmaktadır. Sistemi fabrika durumuna geri yüklemek için kullanılır. Bu bölüme sürücü harfi atanmamıştır.
 • System Yedek Birimi: Bu, önyükleme bilgisini ve yalnızca BitLocker kullanıldığındaki özel değeri içerebilir.

Bir ShadowProtect geri yüklemesi, aşağıdakileri yaptığı için bu birimlerin tam veya sürekli yedeklemelerini gerektirmez:

 • Sistem Yedek biriminden önyükleme bilgisini oluşturabilme.
 • Sürücü arızalandıktan sonra genel bir geri yükleme gerçekleştiği için, Kurtarma Bölümündeki fabrika içeriğine ihtiyaç duymaz.
 • Yeni, farklı bir donanıma genel bir geri yükleme yapılırken, donanıma özel ek tanılama araçlarına ihtiyaç duymaz.

Bunun tek istisnası, bir sistemin BitLocker kullanıyor olmasıdır. Bu durumda, Sistem Yedek biriminin tek seferlik tam yedeği, tam geri yükleme için ihtiyaç duyulan içeriği korur. Ancak kullanıcı tercihleri, bu birimlerin tek seferlik ek tam yedeklerle korunmasını gerektirebilir.

GPT Disk Birimleri

GPT diskler de ek birimler içerebilir:

 • EFI Sistem bölümü (ESP)
 • Microsoft Ayrılmış Bölüm (MSR)

ShadowProtect gerekli bölümleri kurtarma sırasında otomatik olarak yüklediğinden, bunların ikisi de yedekleme gerektirmez. (Aslında MSR, yedeklenecek bir dosya sistemi içermez.)

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies