Bir Sistem Birimini Geri Yükleme

Kurtarma Ortamı'nın birincil amacı bir sistem birimini geri yüklemektir. Kurtarma Ortamı'nın Geri Yükleme Sihirbazı bir sistem veya önyükleme birimi için iki tür geri yükleme destekler:

Restore a Volume in One Operation Bu yöntem, bir sistem birimini tek bir işlemde seçilen yedekleme görüntü dosyasından geri yükler.
Not: VHD/VHDX biçimli bir görüntü dosyasından geri yükleme yapmak isterseniz Windows için Kurtarma Ortamı'nı kullanın. Kurtarma Ortamı CrossPlatform, VHD veya VHDX biçimli dosyalardan değil, yalnızca .SPF ve .SPI görüntü dosyalarından yapılan geri yüklemeleri destekler.
HSR Birimiyle Çalışma Kurtarma Ortamı'ndaki HSR Birimiyle Çalışma, birim geri yükleme işlemini birden çok aşamaya ayırır. Bunu yapmak, bazen günlerce sürebilen bir işlem olan büyük bir birimi geri yüklerken yararlıdır.

Not: ImageManager HSR'ye benzemesine rağmen, Kurtarma Ortamı'ndaki HeadStart Geri Yükleme el ile yapılan bir işlemdir. ImageManager’ın HSR’ı otomatikleştirilmiştir; yedeklenmiş birimde yapılan son değişiklikleri sonlandırmadan önce yakalamak ve uygulamak için Yedekleme ve daha sonra Geri Yükleme Sihirbazları kullanılarak Kurtarma Ortamı sürümünün yeniden başlatılması gerekir.  Ancak HSR'ın Kurtarma Ortamı sürümü lisans gerektirmez.

Desteklenen Kesim Boyutları

Güncel sabit sürücüler ve SSD'ler 4096 baytlık fiziksel kesim boyutuyla gelir. Çoğu, 512 baytlık mantıksal kesim boyutunu destekler. (Bunlar genellikle "512 Baytlık Kesim Boyutu Emülasyonu" anlamında, 512e olarak etiketlenir".) ShadowProtect hem 4096 hem de 512 baytlık kesim boyutlarını destekler.

Bir bölümün/birimin, bir kesim boyutundan diğerine, olağan olmayan şekilde geri yüklenmesi durumunda:

 • Kesim başına 512 bayt  -> Kesim başına 4096 bayt
 • Kesim başına 4096 bayt  ->   Kesim başına 512 bayt

ShadowProtect, eşleşmeyen bir kesim boyutuyla karşılaşırsa, geri yükleme sırasında bir hata iletisi verecektir. Bundan sakınmak için, kaynak birimle eşleşen bir mantıksal kesim boyutu elde etmek üzere hedef sürücüyü yeniden biçimlendirin.

Windows 8.x Sistem/Önyükleme Birimlerini UEFI Güvenli Önyükleme ile Geri Yükleme

Artık çoğu bilgisayar, UEFI’da yer alan bir kötü amaçlı yazılım önleme özelliği olan Güvenli Önyükleme’yi desteklemektedir. Güvenli Önyükleme, bir sistemin yalnızca güvenli bir işletim sisteminden önyüklenmesini sağlar. Ancak güvenli işletim sistemlerinin çoğu Güvenli Önyükleme'yi desteklemez. Şu anda Güvenli Önyükleme'yi destekleyen Windows işletim sistemleri şunlardır:

 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows 8
 • Windows Server 2012

Windows 7, Vista ve Windows XP'nin de aralarında bulunduğu daha önceki işletim sistemleri Güvenli Önyükleme'yi desteklemez (ve bu nedenle Güvenli Önyükleme'nin etkinleştirilmesini gerektirmezler).

Ayrıca, Güvenli Önyükleme'yi desteklemeyen pek çok güvenli işletim sistemi ve önyükleme ortamı bulunmaktadır. Buna, ShadowProtect Windows için Kurtarma Ortamı ve Kurtarma Ortamı CrossPlatform dahildir.

Ancak ShadowProtect Windows için Kurtarma Ortamı yalnızca aşağıdaki durumlarda UEFI özelliğine sahip bir bilgisayarda önyüklenebilir:

 • UEFI'ın Güvenli Önyükleme'yi desteklememesi veya Güvenli Önyükleme'nin etkinleştirilmemesi.
 • UEFI'ın BIOS Uyumluluk Modu'na önyüklenmesi. (Bu mod genellikle CMS olarak anılır.)

ShadowProtect CrossPlatform ortamı, BIOS Uyumluluk Modu (CMS) yerine, yerel UEFI modunda önyüklemeyi (Güvenli Önyükleme devre dışı moddayken) destekler. Ancak Güvenli Önyükleme etkinken önyükleme yapmaz.

Her iki Kurtarma Ortamı'nın önyükleme yapmasına izin vermek için, Güvenli Önyükleme özelliğini geçici olarak devre dışı bırakın. Bunu yapmak için:

 1. Sistemi UEFI yönetim ekranına önyükleyin.
 2. Güvenli Önyükleme bir seçenek olarak sunulmuş VE etkinse, bu özelliği geçici olarak devre dışı bırakın. (Bazı sistemler bundan UEFI Önyüklemesi olarak bahseder. Sistem belgelerini kontrol ederek seçeneğin sunulup sunulmadığına bakın.)
 3. Önyükleme sırasını, CD veya DVD'nin ilk önyükleme öğesi olmasını sağlayacak şekilde değiştirin.
 4. ShadowProtect CrossPlatform Kurtarma Ortamı önyükleniyorsa, CrossPlatform ortamını başlatmak için sistemi yeniden başlatın.
 5. ShadowProtect Windows için Kurtarma Ortamı önyükleniyorsa, BIOS Uyumluluk Modu'na (bazen CMS olarak anılır) önyükleme seçeneğinin etkin olduğunu doğrulayın.
  Not: Bazı UEFI sistemler aynı CD veya DVD'yi iki şekilde listeler; bir “UEFI:” önekli, bir de öneksiz. Bu sistemlerde BIOS Uyumluluk Modu kullanarak önyükleme için, bu öneke sahip OLMAYAN CD veya DVD girişini seçin.
 6. Birimi geri yüklemeye geçin.
 7. Geri yükleme gerçekleştikten sonra, tekrar UEFI ekranına önyükleme yapın ve Güvenli Önyükleme'yi yeniden etkinleştirin (gerekiyorsa). 
 8. Geri yüklenen sistemi açarak devam edin.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies