Önyükleme Yapılandırma Yardımcı Programını Kullanma

Çoğu geri yüklemede, Kurtarma Ortamı'nın otomatikleştirilmiş önyükleme yapılandırma onarımı, bir sistem biriminin önyüklenebilir olmasını sağlar. Bu işlemin sorunlarla karşılaştığı veya birimin, karmaşık bir çoklu önyükleme senaryosunun parçası olduğu durumlarda, Önyükleme Yapılandırma Yardımcı Programı (BCU), önyükleme yapılandırması onarım işlemini yönetebilir. Yardımcı program, yapılandırma verilerinde değişiklik yapar ("Önyükleme yapılandırma verileri" arabirimindeki BCD'den dolayı). BCU, hala Kurtarma Ortamı’ndayken ve hatta sistemi önyüklemeden önce otomatik bir onarım yaparken bile bir sistem biriminin “önyüklenebilirliğini” de test edebilir.

Not:BCU işlemini daha iyi anlamak için Windows Boot Process'ni inceleyin.

Önyükleme Yapılandırma Yardımcı Programı'nı kullanmak için

BCU arabirimi şunları listeler:

Kullanılabilir araçlar İletişim kutusunun sağındaki düğmeler
Erişilebilir birimler Üst bölmedeki sistem birimleri
Çalışan olay günlüğü Alt bölmedeki günlük

Ayrıca şu seçenekleri de görüntüler:

Tümünü Göster (Varsayılan: Seçili değil) Üst bölmede, sistemdeki tüm birimleri (Tümünü Göster) veya yalnızca sistem birimlerini gösterir.
Gelişmiş Seçenekleri Sakla (Varsayılan: Seçili) Otomatik Onarma hariç, önyükleme yapılandırma araçlarının tümünü gizler.
Ek Önyükleme Araçları (Varsayılan: Seçili değil) Kayıt defteri ve disklerle çalışmak için bir gelişmiş araç takımı görüntüler. BCD Araçları seçeneğiyle değişir.
BCD Araçları (Varsayılan: Seçili) BCD araç takımını görüntüler. Ek Önyükleme Araçları seçeneğiyle değişir.
 
BCU'yu kullanmak için:
 
 1. Araçlar > Önyükleme Yapılandırma Yardımcı Programı'nı seçin.
  Sistem Birimleri bölmesi bir Windows yüklemesi içeren tüm erişilebilir bölümleri listeler.
 2. Sistemde algılanan tüm birimleri, bir Windows yüklemesi içermeseler bile görüntülemek için Tümünü Göster'i tıklatın. (Bu, gelişmiş önyükleme senaryoları için gerekli olabilir.) Her Sistem Birimi girişi şu bilgileri içerir:
  Durum Geçerli önyükleme yapılandırmasının durumu. Önyüklenebilir ve Bozuk'u içeren olası değerler.
  Sistem Algılanan Windows yüklemesinin kök ve sürücü harfi.
  Disk & İmzası Disk numarası ve imzası. Her diskin benzersiz bir imzası vardır. Not: Çoğaltılmış disk imzaları önyükleme hatalarına yol açabilir.
  bölüm Bu birimin bulunduğu disk bölümü.
  Etkin Bölümün bir Önyükleme Bölümü olarak yapılandırılıp yapılandırılmadığını gösterir. Sistemdeki her disk, tanımlı bir önyükleme bölümüne sahip olabilmesine rağmen,
  Önyükleme Yapılandırma Yardımcı Programı kullanılırken yalnızca tek bir önyükleme bölümüne sahip olmak en iyisidir.
  Önyükleme Türü Windows yüklemesinin gerektirdiği önyükleme yükleyicisinin türü. Olası değerler şunlardır:

  • Eski: Windows Vista öncesi önyükleme yükleyicisini kullanır.
  • BCD Uyumlu: Windows Vista ile gelen BCD önyükleme yükleyicisini kullanır.
  Önyükleme Yükleyicisi Varsa, bölümde yüklü olan önyükleme yükleyicisi.
 3. Bozuk bir birimi düzeltmek için istenilen önyükleme onarım eylemini tıklatın:
  Genel Araçlar
  Otomatik Onarım: Otomatikleştirilmiş önyükleme yapılandırma yordamını çalıştırır. (Bu yalnızca, Sistem Birimleri bölmesi, seçilen birim durumunu Bozuk olarak listelediğinde görünür.) Not: Bir önyükleme yapılandırmasını düzeltmeye çalışırken izlenecek ilk eylem planı, Otomatik Onarım'ı kullanmak olmalıdır.
  Yenile: Sistem Birimleri bölmesindeki birim verilerini yeniler.
  Tanı: Salt okunur modda olması dışında, Otomatik Onarım'la aynı otomatikleştirilmiş önyükleme yapılandırma yordamını çalıştırır. Bu yordam, önyükleme yapılandırma hatasının bir açıklamasını görüntüler ve olası eylem planını sunar.
  Bağlan: Çift veya çoklu önyükleme ortamlarında kullanmak için, ek önyüklenebilir bölümlerden etkin bölüme giden bağlantı. Bu bağlantı olmadan, ek önyükleme ortamlarına erişilmez. Her ek bölümü bağlamak için, tek seferde bir bölüm seçip Bağlan'ı tıklatın ve ardından etkin bölümü seçip Tamam'ı tıklatın.
  Yeniden Adlandır: Önyükleme Yükleyicisi Giriş Adı iletişim kutusunu açar. Önyükleme saatinde seçilen birimin adını değiştirmek için bu iletişim kutusunu kullanın.
  Yönet: Önyükleme Girişlerini Yönet iletişim kutusunu açar. Seçilen birimden istenmeyen önyükleme girişlerini silmek için bu iletişim kutusunu kullanın. Her giriş, teknik adı ve listelenen adı görüntüler. Başlama saatindeki istenmeyen önyükleme girişlerini kaldırmak için bu seçeneği kullanın.

  Uyarı: Geçerli girişleri silmek, bir birimi onarılana kadar önyüklenemez hale getirir.
  Günlüğü Kopyala: Alt bölmede gösterilen olay günlüğünün içeriğini, bir metin dosyasına kopyalayabilmeniz için panoya kopyalar. Not: Günlüğün içeriği her eylem çalıştırıldıktan sonra yenilenir. Günlüğü Kopyala'nın kullanılması, her bir eylemin sonuçlarını korumanızı sağlar.
  BCD Araç Takımı (BCD Araçları seçilerek görüntülenir)
  BCD'yi yükle: Bir BCD önyükleme yükleyicisi yükler. Windows yüklemesi, oluşturulduğu sistemdeki Etkin bölüm değilse bu gerekli olabilir. Not: Bu seçenek yalnızca Windows Vista sonrası işletim sistemlerinde çalışır.
  BCD'yi düzelt: BCD uyumlu önyükleme yapılandırmalarını onarır. Bir birimi farklı bir diske taşırken, başlama için gerekli bilgiler değiştirilmiş veya kaybolmuş olabilir. Bu seçenek bu bilgileri onarır veya yenileriyle değiştirir. Not: Bu seçenek yalnızca Windows Vista sonrası işletim sistemlerinde çalışır.
  Özel CMD: Seçilen Windows Vista veya sonrası yüklemenin BCD deposu için, BCDEdit yardımcı programını açar.
  WIM Yükle: Önyükleme seçeneği olarak bir Windows Görüntü Dosyası (WIM) seçer.
  VHD Yükle: Önyükleme seçeneği olarak bir Sanal Sabit Disk (VHD) seçer.
  Eski Araç Takımı (BCD Araçları seçilerek görüntülenir)
  NTLDR Yükle: Eski bir (NTLDR) önyükleme yükleyicisi yükler. Bu; NTLDR, NTDETECT.COM ve BOOT.INI dosyalarını içerir. Bu yükleme, Windows yüklemesi, oluşturulduğu sistemdeki Etkin bölüm değilse gerekli olabilir. Not: Bu seçenek yalnızca Windows Vista öncesi işletim sistemlerinde çalışır.
  Boot.ini Dosyasını Düzelt: Eski (NTLDR) önyükleme yapılandırmaları tarafından kullanılan boot.ini dosyasını onarır. Not: Bu seçenek yalnızca Windows Vista öncesi işletim sistemlerinde çalışır
  Kayıt Defteri Araç Takımı (Ek Önyükleme Araçları seçilerek görüntülenir.)
  Hizmetleri Düzenle: Hizmet Gezgini'ni açar. Seçilen birim için hizmetleri ve sürücüleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Gezgin'i kullanın. Bu, bir taşıma uyumluluğu sorununu düzeltmek veya bir başlangıç hatasına yol açan sürücü ya da hizmeti tanımlamak için çok yardımcı olur.
  Sürücü Harfi:Sürücü Harfi düzenleyicisini açar. Seçilen birimdeki herhangi bir sürücüye belli bir harf atamak için bu düzenleyiciyi kullanın. Bu, sürücü harflerini taşınmadan önceki hallerine geri yüklemek için yararlıdır.
  Geri Al: Seçilen birim için kayıt defteri yedeklerini yükler. BCU, Sürücü Harfi Düzenleyicisi'ni veya Hizmet Gezgini'ni her kullandığınızda kayıt defterinin yedeğini oluşturur. Bu, beklenmeyen davranışlarla sonuçlanan tüm değişikliklerden caymanızı sağlar.

  Not: Bu kayıt defteri yedeği, Donanımdan Bağımsız Geri Yükleme (HIR) tarafından kullanılan yedeğin aynısıdır; bu nedenle, Geri Al'ı kullandığınızda tüm HIR değişiklikleri yok olur.
  Disk Araç Takımı (Ek Önyükleme Araçları seçilerek görüntülenir)
  MBR'yi Düzelt: Halihazırda seçili MBR ve Gizli izleri, seçili kaynaktan (varsayılan eski (Vista öncesi), Varsayılan Windows Vista, Varsayılan Windows 7 veya birimin ilgili Shadow Protect yedekleme görüntüsünden) alınan MBR ve Gizli İzlerle değiştirir Bu, Gizli izlerden alınan veriler geri yüklenmemişse yararlıdır.
  İmza Belirle: Yeni Disk İmzası Gir iletişim kutusunu açar. Bu iletişim kutusunu, el ile bir disk imzası belirlemek için kullanın. Genellikle, Windows disk imzasını yükleme sırasında belirler ancak taşıma ve disk çoğaltma iki diskin aynı imzaya sahip olmasıyla sonuçlanabilir.

  Not: İki disk arasında çakışma varsa Önyükleme Yapılandırma Yardımcı Programı kullanıcıyı uyarır.
  Etkin Değiştir: Seçilen bölüm için etkin bölüm bayrağını belirler. Disk başına yalnızca bir etkin bölüm olabilir. Bölüm zaten etkin ayarlanmışsa, Etkin Değiştir bunu devre dışı bırakır.
  Başlat: Diskleri Başlat iletişim kutusunu açar. Bu iletişim kutusunu, bir diski MBR veya GPT olarak başlatmak için kullanın.

  Not: Bir diski başlatmak, sürücüdeki tüm bölümleri ve verileri siler. Bir diski başlattıktan sonra, diski kullanmadan önce sistemi yeniden başlatmalısınız.
 4. Her önyükleme yapılandırma eyleminin sonuçlarını görmek için Günlük bölmesindeki girişleri inceleyin.
  Not: Bir eylem başarısız olursa, günlük bilgileri başarısızlık noktasını tanımlar.
 5. Yardımcı programı kapatın.Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies