Windows Boot Process

Önyükleme İşlemi, işleme birbirinden farklı birkaç farklı sistem dahil olduğu için karmaşık olabilir. Önyüklenebilir birimleri etkili şekilde taşımak veya geri yüklemek için bu bileşenlerin bazılarına aşina olmalısınız. Önyükleme işleminde yer alan sistemler, katılım sırasına göre, şunlardır:

BIOS -> MBR -> Önyükleme Kesimi -> Önyükleme Yükleyicisi -> Önyükleme Yükleyicisi Yapılandırması -> Windows Sistemi (Karşılama Ekranı)

BIOS: Temel Giriş Çıkış Sistemi (BIOS) önyükleme işlemini başlatır.BIOS yapılandırması, sistemdeki önyüklenebilir diskler için önyükleme sırasını belirler. Örneğin: CD Sürücü, ardından Sabit Disk 0, ardından USB Depolama Aygıtı. Windows'un sistemi önyüklemek için kullanılan diski öğrenmek amacıyla BIOS'u sorgulamasını sağlamanın bir yolu olmadığı için, sistemin önyükleme sırasını anlamak önemlidir.

MBR: Önyüklenebilir bir diskin ilk kesimi Ana Önyükleme Kaydı'dır (MBR). MBR, önyüklenebilir diskin disk bölümü bilgilerini içerir. Her diskte bir "Etkin" bölüm bulunur. Etkin bölüm, önyükleme işleminde sonraki adım olan bir önyükleme kesimi içerir. Diskte Etkin bölüm yoksa önyüklenebilir değildir ve BIOS, önyükleme sırasında sonraki diske geçer veya etkin bölüme sahip disk yoksa bir hata görüntüler.

Önyükleme Kesimi: Etkin bir bölümün önyükleme kesimi, bölümün ilk 16 kesiminde yer almaktadır. Önyükleme kesimi, önyükleme yükleyicisini (NTLDR veya BOOTMGR) içerir. Etkin bölümde geçerli bir önyükleme kesimi yoksa, BIOS bir hata veya imlecin bulunduğu boş bir ekran görüntüler.

Önyükleme Yükleyicisi ve Yapılandırması: Önyükleme yükleyicisi önyükleme işleminin denetimini alır ve önyükleme işlemini sistem genelindeki belli bir diskte veya bölümde bulunan bir Windows yüklemesine yönelten yapılandırma dosyasını (boot.ini veya BOOT\BCD) okur.

Windows Sistemi: Yapılandırma dosyası geçerliyse, Windows yüklemeyi başlatır ve sistem ekranında Windows karşılama ekranını görürsünüz. Windows yüklemesi çoklu önyükleme seçenekleri içeriyorsa, kullanıcı, kullanılacak belirli Windows yüklemesini seçebilir. Yapılandırma dosyasındaki sorunlar sistem hatalarına yol açar.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies