Yedek İmaj Dosyaları Oluşturma

Not: Kurtarma Ortamı'nda bir yedek imaj dosyası oluşturma hakkında bilgi için, bkz., StorageCraft Kurtarma Ortami Kullanım Kılavuzuna .

ShadowProtect, Yedekleme Sihirbazı'nı kullanarak yedek imaj dosyaları oluşturmak için iki yol sunar:

Tek seferlik Yedekleme: Yedekleme Sihirbazı, hemen bir yedek imaj dosyası oluşturulması süresince sizi yönlendirir. Tek seferlik yedekleme görevi oluştururken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • ShadowProtect, Windows ve Kurtarma Ortamı için tek seferlik yedek imajlarını destekler. Bu ürünlerin her biri hakkında daha fazla bilgi için, bkz., Özellikler ve Bileşenler.
 • Yedek oluşturduğunuz sistemdeki Yönetici grubunun bir üyesi olmak zorundasınız.
 • Tek seferlik yedekleme görevleri herhangi bir zamanda yürütülebilir. Tek seferlik yedekleme görevleri, o birim için zamanlanmış yedekleme görevlerini etkilemez.

Zamanlanmış Yedekleme: Yedekleme Sihirbazı yinelenen bir yedekleme görevi oluşturulması işlemi sırasında sizi yönlendirir. Zamanlanmış bir yedekleme görevi oluştururken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • Bir birim, bir zamanlanmış Artan yedekleme görevinden daha fazlasına ait olamaz. Bu sınırlandırma, o birimin tek seferlik yedekleme imajı ya da Artan yedek imajı oluşturulmasını önlemez.
 • ShadowProtect o birim için bir yedekleme görevi yürütüyorsa ya da bilgisayar kapalıysa ve kullanılamıyorsa, ShadowProtect o birim için o sıradaki zamanlanmış yedekleme görevlerini atlar.
 • ShadowProtect zamanlanmış yedek imajları yalnızca Windows’ta destekler (Kurtarma Ortamı'nda desteklemez).
 • ShadowProtect, yöneticilerin çökmüş ya da devre dışı sunucuları veya çalışma istasyonları için geçici olarak yedek çalıştırmasını sağlayan VirtualBoot'u içerir. Not: VirtualBoot sanal makinede barındırıldığı sırada, sistem için varolan yedekleme zincirinin devam etmesi için sistemin yedek imaj dosyalarını depolamak üzere yedekleme görevinde "Ağ Paylaşımı" türü bir ShadowProtect Hedef Nesnesi kullanmalısınız(bkz., Hedefler).

Not: NETGEAR ReadyDATA hedefini yapılandırmak için Yedekleme Sihirbazı'nı kullanın.

Yedekleme Zamanlama Seçenekleri

ShadowProtect birçok zamanlama seçeneği sağlar:

Simdi
 • Tam ya da Fark yedek imajlar oluşturur.
 • Yedekleme Sihirbazı kapanır kapanmaz başlayan tek seferlik yedekleme görevi oluşturur.
Daha Sonra
 • Tam yedek imajlar oluşturur.
 • Belirtilen tarih ve saat için tek seferlik yedekleme görevi oluşturur.

Varsayılan olarak, Başlatma Zamanı alanında mevcut tarih ve saat görüntülenir. Tarih ve saat ayarlarını değiştirmek için tarih/saat (ay, gün, yıl, saat, dakika, saniye, ÖÖ/ÖS) öğesine tıklayın ve sonra istenen değeri ayarlamak üzere değeri girin ya da yukarı/aşağı düğmelerine basın.

Haftalık
 • Tam ve Artan yedek imajlar oluşturur.
 • Haftalık zamanlama temelli yinelenen bir yedekleme görevi oluşturur. Tam yedekleme oluşturmak için iş günlerini ve gün içindeki başlama saatini seçin.
 • İsteğe bağlı olarak, Artan yedekler için bir zamanlama belirtebilirsiniz.

             a. Artan yedekler oluşturmak için iş günlerini seçin.
             b. Artan yedekler oluşturmayı başlatmak ve durdurmak için günün saatlerini belirtin.
             c. Artan yedek sıklığını (artan yedekler arasındaki dakikalar) belirtin.

Aylık
 • Tam ve Artan yedek imajlar oluşturur.
 • Aylık zamanlama temelli yinelenen bir yedekleme görevi oluşturur. Bir Tam yedekleme oluşturmak için ayın günlerini ve günün saatini seçin.
 • İsteğe bağlı olarak, Artan yedekler için bir zamanlama belirtebilirsiniz.

            a. Artan yedekler oluşturmak için iş günlerini seçin.
            b. Artan yedekler oluşturmayı başlatmak ve durdurmak için günün saatlerini belirtin.

Sürekli Artan Yedekler
 • Tam ve Artan yedek imajlar oluşturur.
 • Tek bir Tam yedek oluşturur ardından o noktadan itibaren yinelenen artan yedekler oluşturur. Bu seçenek StorageCraft ImageManager'i gerektirir (bkz., StorageCraft ImageManager Kullanım Kılavuzu).

Artan yedek zamanlamasını belirtmek için:

            a. Artan yedekler oluşturmak için iş günlerini seçin.
            b. Artan yedekler oluşturmayı başlatmak ve durdurmak için günün saatlerini belirtin.
            c. Artan yedek sıklığını (artan yedekler arasındaki dakikalar) belirtin.

Fark Yedek İmaj Dosyası Oluşturma

Yalnızca en son yedeklemeden sonraki değişiklikleri içeren bir yedek oluşturmak için bir fark yedek kullanın. Fark yedek oluşturmak için:

 1. Sihirbazın Yedekleme Zamanlaması sayfasında Fark yedeği seçin.
 2. Sihirbazda Eski Yedek İmaj sayfasına ilerleyin.
 3. Fark yedek dosyası oluşturmak için temel olarak kullanmak üzere varolan imaj dosyasını seçin.
 4. İleri'ye tıklayın.
 5. Seçenekler sayfasında, istenen yedek imaj dosyası seçeneklerini belirleyin.
  Not: Seçenekler sayfası temel ve gelişmiş yedek imaj seçeneklerini ayarlamanızı sağlar.
 6. Sihirbazda devam etme için İleri'ye tıklayın.
  ShadowProtect bu sistem için bir fark yedek imaj dosyası oluşturur.

E-posta Bildirimleri

Bir yedekleme görevi başarılı ya da başarısız olduğunda e-posta bildirimleri almak için,  Seçenekler > Aracı Seçenekleri'ne gidin. E-posta adresini yapılandırın ve sonra bildirimleri almak için Başarı durumunda E-posta Gönder ya da Hata durumunda E-posta Gönder veya her ikisini seçin.

İşletim Sistemi Yükseltmesi Sonrası Yeni bir Görev Başlatma

İşletim sistemi yükseltmeleri yazılımda önemli değişikler yapar. StorageCraft bir işletim sistemi yükseltmesi sonrası aynı birimin eski varolan zinciri ile devam etmeye çalışmak yerine yeni bir yedekleme görevi başlatmanızı önerir. Yükseltme bir ana işletim sisteminden diğerine ise, yükseltme öncesi ShadowProtect lisansını devre dışı bırakmanız ve yazılımı kaldırmanız da gerekir. (Örneğin, bir ana yükseltme Windows 7 sistemden Windows 8'e ya da Windows 8'den Windows Pro'ya olabilir.) İşletim sistemi yükseltmesi sonrası ShadowProtect'i yeniden kurun ve lisansı yeniden etkinleştirin.

Not: Sistem yeniden kurma sırasında, yedekleme görevi yapılandırmalarını ve diğer ShadowProtect ayarlarını muhafaza eder.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies