Yedek İmaj Dosyaları Konsalide Etmek

ImageManager konsalide servisi periyodik olarak, Artan yedek dosyalarınızı konsalide dosyalarıyla birleştirmenizi sağlar. Bu şekilde bir sistemi geri yüklemek için gerekli olan dosya zincirinin büyüklüğü azaltılmış olur. Daha az dosya daha az hata yapmak anlamına gelir.

ImageManager aşağıdaki konsalide dosya tiplerini sunar:

 • Günlük Konsalide Edilen Dosyalar: Her günün sonunda, ImageManager gün içinde yaratılan tüm Artan yedek dosyalarını tek bir anlık Artan imaj dosyasında toplar. Bu dosya sistemde gün boyunca yapılan güncellemeleri içerir. Günlük konsalide dosyaları dosya ismi içinde -cd sözcüğü içerir. Örneğin: D_VOL-b001-i005-cd.spi.
 • Haftalık Konsalide Edilen Dosyalar: Her haftanın sonunda, ImageManager hafta içinde yaratılan tüm Günlük Konsalide dosyalarını tek bir anlık Artan imaj dosyasında toplar. Bu dosya sistemde hafta boyunca yapılan güncellemeleri içerir. Haftalık konsalide dosyaları dosya ismi içinde -cw sözcüğü içerir. Örneğin: D_VOL-b001-i026-cw.spi.
 • Aylık Konsalide Edilen Dosyalar: Her ayın sonunda, ImageManager hafta içinde yaratılan tüm Haftalık Konsalide dosyalarını tek bir anlık Artan imaj dosyasında toplar. Bu dosya sistemde ay boyunca yapılan güncellemeleri içerir. Aylık konsalide dosyaları dosya ismi içinde -cm sözcüğü içerir. Örneğin: D_VOL-b001-i097-cm.spi.
  ImageManager Aylık Konsolide dosyaları zincirin bir parçası olarak sürekli saklar.

Konsolidasyon Ayarları

ImageManager saklama ilkeleri ShadowProtect üzerindeki ilkelerden farklıdır. ShadowProtect ile belirlenen ilkeler yalnızca haftalık ve aylık yedekler için geçerlidir. Devamlı artımlı yedekleri etkilemezler. ImageManager ile devamlı artımlı dosyalar için saklama ilkeleri belirleyebilirsiniz.

Konsolide servisini ayarlamak için:

 1. ImageManager konsol içinde, ImageManager ajan ve yönetilen klasör seçilir.
 2. Ayarlar görünümü içinde, Konsalide Ayarları seçilir.
 3. Bu yer için imaj dosyası konsalide etmeyi etkinleştir i seçiniz.
  Bu özellik varsayılan olarak seçili gelmektedir ve ImageManager konsalide servisini o anda seçili olan yönetilen klasör için etkinleştirir.
 4. Sonra, konsolidasyon zamanını belirleyin:
  Haftalık Konsolidasyon (Varsayılan: Cumartesi) Bir Haftalık Konsalide yedek imaj dosyası yaratmak için haftanın etkin son gününü tanımlar.
  Aylık Konsalidasyon ((Varsayılan: Ayın 31.günü) Bir Aylık Konsalide yedek imaj dosyası yaratmak için ayın etkin son gününü tanımlar. Özel bir tarihi veya ayın içindeki bir haftanın belirli bir gününü tanımlayabilirsiniz (örneğin, son Cuma veya dördüncü Pazartesi).
 5. Kaydet i tıklayın.

ImageManager konsolidasyon ayarlarınızı kaydeder. Şimdi saklama ilkelerini belirleyebilirsiniz. 

Saklama Seçeneklerini Ayarlayın

Saklama ilkesi ayarlamak için:

 1. Yapılandırma bölümünden Saklama Seçeneklerini tıklayın
 2. Bu klasör için saklama ilkelerini belirleyin:
  Günlük İmaj Dosyalarını Sakla (Varsayılan: 7 gün) ImageManager'ın Günlük Konsolide dosyalara dönüştürdüğü Günlük Artımlı dosyaların saklanacağı gün sayısı.
  Günlük Konsolide İmaj Dosyalarını Sakla (-cd) (Varsayılan: 15 gün) ImageManager'ın Haftalık Konsolide dosyalara dönüştürdüğü Günlük konsolide dosyaların saklanacağı gün sayısı.
  Haftalık Konsolide İmaj Dosyalarını Sakla (-cw) (Varsayılan: 90 days) ImageManager'ın Aylık Konsolide dosyalara dönüştürdüğü Haftalık Konsolide dosyaların saklanacağı gün sayısı.
  Konsolide imaj dosyalarını alt klasöre taşı (Varsayılan: Devre dışı) Konsolidasyon sonrasında ImageManager ilk temel (konsolide öncesi) yedek imaj dosyalarını silmek yerine "incrementals" adında bir alt klasöre taşıyabilir. 
  Uyarı: "incrementals" klasöründe saklanan artımlı dosyalar tam yedek imajları ile aynı yerde saklanmadıkları için artık zincirin bir parçası değillerdir. Bu dosyaları geri yüklemeye çalışmayın.


Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies