Yedek İmaj Dosyalarının Çoğaltımı

ImageManager Çoğaltım servisi yedek imaj dosyalarınızın otomatik olarak ikinci bir yere kopyalamanızı sağlar. ImageManager Çoğaltım Görünümü üzerinden çoğaltım servisinizi ayarlayabilirsiniz:

Çoğaltım işleminin bir parçası olarak, ImageManager çoğaltımı saklama ilkenizi ve diğer ShadowProtect ayarlarını göz önünde bulundurarak, yalnızca tam bir felaketten geri yükleme sağlayabilmek için gerekli olan yedek imaj dosyalarını çoğaltır.

Çoğaltım hedefini ayarlama:

 1. ImageManager konsolu içinden, ImageManager ajan ve çoğaltım hedefi tanımlamak istediğiniz bir yönetilen klasör seçiniz.
 2. Çoğaltım Hedefleri görünümü içinden, Yeni çoğaltım hedefi ekle yi seçiniz.
 3. Çoğaltım Hedefi Ayarları diyalog kutucuğu içinden, *Genel *sekmesini seçiniz.
 4. Gerekli ayarları tanımlayınız:
  Ad (İsteğe bağlı) Çoğaltım hedefi için bir ad yazın.
  Tip (Varsayılan: Yerel Sürücü) Çoğaltım hedefinin tipini tanımlar. Desteklenen seçenekler şunlardır:
  Yerel Sürücü: Çoğaltım hedefi yerel bir sisteme bağlıdır (örneğin, harici bir sürücü).
  Ağ Sürücüsü: Çoğaltım hedefine yerel ağ üzerinden erişilebilir (LAN).
  akıllıFTP: Çoğaltım hedefine FTP ile erişilebilir. 
  StorageCraft ShadowStream Server: Çoğaltım hedefine ShadowStream ile erişilebilir.

  Note: Ağ ve FTP çoğaltım hedefleri akıllıFTP'nin ShadowStream yüksek hızlı çoğaltım ise ShadowStream'in kurulu olmasını gerektirir. Bu ürünlerin her ikisi de ayrıca satın alınmalıdır. ImageManager çoğaltım görevini kaydettiğinizde ShadowStream bağlantısını test eder, bağlantıyı doğrulayamazsa görevi kaydetmez.
  Konum Görevin çoğaltım için yeni bir hedef ya da genel ayarlarda önceden tanımlanan hedefi kullanması gerektiği belirlenir. (Bakınız Ajan Ayarları altında Konumlar)
  Performans & Güvenlik Genel daraltım ayarlarını yoksay (İsteğe bağlı): Yalnızca tip = intelligentFTP ya da ShadowStream Server ise görünür. Uzak lokasyona gönderebileceğiniz maksimum bitrate'i belirlemenizi sağlar. Aralık 1 ila 999 Kbps, Mbps, ya da Gbps.
  Temel İmaj Dosyasını Çoğalt: Uzaktan çoğaltım için etkinleştirilir) ImageManager ı çoğaltım işleminin bir parçası olarak Ana (Tam) yedek imaj dosyasını çoğaltmamaya yönlendirir.
  Veri akışını sıkıştır (Varsayılan = dev dışı): Yalnızca tip = ShadowStream Server ise görünür. ShadowStream ile iletilen verinin sıkıştırılmasını sağlar. İmaj dosyaları ShadowProtect tarafından zaten sıkıştırılmış ise ShadowStream ile tekrar sıkıştırılmasına gerek yoktur. 
  Veri akışını şifrele (Varsayılan = devre dışı): Yalnızca tip = ShadowStream Server ise görünür. ShadowStream ile iletilen verinin şifrelenmesini sağlar. İmaj dosyaları ShadowProtect tarafından zaten şifrelenmiş ise ShadowStream ile tekrar sıkıştırılmasına gerek yoktur.
 5. Çoğaltım Biçimi sekmesine geçin.
 6. Bu bölümdeki seçenekleri şu sorunun yanıtına göre düzenleyin: "ImageManager tarafından konsolide edilen bir hedefe mi çoğaltıyorsunuz?"
  Yedek imaj dosyalarını konsalide etme eforunuzu bir yönetilen klasörden farklı bir sistemdeki yönetilen klasöre çoğaltarak paylaştırabilirsiniz. Bunu yaparak, biri günlük konsalide işlemini yapan, diğeri ise haftalık veya aylık konsalide işlemi yapan sistemleriniz olur. Çoğaltım Modu sekmesi ImageManager konsalide servisinizin kullanımını desteklemek için çoğaltım servisini ayarlamanızı sağlar.
  Hayır. Tüm konsalide edilen dosyaları çoğalt (Varsayılan: Etkin) Bu seçeneği ImageManager tarafından yönetilmeyen bir klasör içine çoğaltım yaparken seçiniz. Bu şekilde çoğaltım yaparken aşağıdaki seçenekleri tercih edebilirsiniz:
  Konsolide edilmemiş orijinal yedek imajlarını da çoğalt (Varsayılan: Devre dışı) Aynı zamanda orjinal Artan yedek imaj dosyalarını da çoğalt. Daha fazla bant genişliği tüketir.
  ImageManager tarafından silinmiş ya da taşınmış dosyalar hedeften de silinsin. (Varsayılan: Etkin) ImageManager bir yedek imaj dosyasını sildiğinde, aynı zamanda dosyayı çoğaltım hedefinden de kaldırır.
  Evet--Yalnızca konsolide günlük imaj dosyalarını çoğalt (Varsayılan: Devre dışı) Çoğaltım hedefi aynı zamanda bir ImageManager ile yönetilen ve haftalık, aylık konsolidasyon yapılan bir  klasörüdür. 
  Evet--Yalnızca orijinal konsolide edilmemiş günlük imaj dosyalarını çoğalt (Varsayılan: Devre dışı) Tüm konsolidasyon işlemlerini kaynak yerine hedefteki yönetilen klasörde gerçekleştirecekseniz bu seçeneği etkinleştirin.
 7. Kaydet'i tıklayın.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies