Instalace aplikace ShadowProtect

Než začnete aplikaci ShadowProtect instalovat, seznamte se s Požadavky a Možnostmi instalace a licencování.

Poznámka: Uživatelé systémů Windows XP a Server 2003 se musí předtím, než budou moci rozhraní aplikace ShadowProtect používat, přihlásit s oprávněními místního správce.

Instalace aplikace ShadowProtect

 1. Máte-li k dispozici disk CD aplikace ShadowProtect, vložte jej do jednotky CD systému.
  Poznámka: Pokud se instalace nespustí automaticky, vyhledejte v kořenovém adresáři disku CD aplikace ShadowProtect soubor AUTORUN a klikněte na něj.
  Pokud jste si instalační program aplikace ShadowProtect stáhli, spusťte jej kliknutím na soubor .EXE.
 2. Instalaci dokončete dle pokynů Průvodce instalací.
  Poznámka: Aby bylo aplikaci ShadowProtect možno zaregistrovat, musíte nainstalovat jazykovou verzi, která odpovídá zakoupenému licenčnímu klíči.
 3. Na stránce Typ instalace vyberte požadovaný typ instalace:
  Úplná Nainstaluje všechny komponenty aplikace ShadowProtect
  Vlastní Tato možnost vám umožňuje vybrat komponenty, které si přejete nainstalovat, a též umístění instalace. Lze ji použít např. v případě, že si na určitý systém přejete nainstalovat pouze konzoli.
 4. Zvolíte-li možnost Vlastní instalace, vyberte komponenty aplikace ShadowProtect, které si přejete nainstalovat, a na stranách k jednotlivým komponentám klikněte na Další.
  Konzole pro správu Nainstaluje rozhraní pro správu aplikace ShadowProtect (UI), s jehož pomocí můžete spravovat provoz aplikace ShadowProtect na příslušném systému, a v případě potřeby i na systémech vzdálených. Jedná se o výchozí nastavení.
  Agent zálohování Nainstaluje agenta zálohování ShadowProtect Backup Agent, který vám umožní spravovat provoz aplikace ShadowProtect na příslušném systému vzdáleně. Jedná se o výchozí nastavení.
  Ovladač snímkování Nainstaluje ovladač ShadowProtect VSS. Jedná se o výchozí nastavení, které je nutné pro optimální výkon systému a ochranu dat. Výběr této položky zrušte pouze v případě, pokud na systému spouštíte jen software nekompatibilní se službou VSS (např. některé verze Intuit QuickBooks).
  Služby připojení Nainstaluje ovladač připojení aplikace ShadowProtect, který přidává možnost připojovat a odpojovat soubor s bitovou kopií zálohy v Průzkumníku systému Windows prostřednictvím nabídky zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem myši. Jedná se o výchozí nastavení.
  ISOTool Nainstaluje základní nástroj pro práci se soubory ISO, takže budete moci vytvářet, připojovat či vypalovat bitové kopie ISO.
  VirtualBoot Nainstaluje pro nástroj VirtualBoot integraci Průzkumníku systému Windows. Nástroj VirtualBoot prostřednictvím vybraného souboru se zálohou systémového svazku spouští virtuální počítač. Jedná se o výchozí nastavení.
  ImageReady Nainstaluje testovací nástroj ImageReady.
  Poznámka: Je-li v systému již nainstalován nástroj StorageCraft ImageReady, dojde k selhání instalace Adobe CreativeCloud Suite.
  Nástroj SPDiagnostic Nainstaluje nástroj, který  shromažďuje podrobné informace o instalaci aplikace ShadowProtect. Odborná pomoc společnosti StorageCraft tyto informace použije při řešení potíží. Ve výchozím nastavení se tento nástroj neinstaluje.
 5. Na straně Dokončení instalace vyberte možnost Ano, chci počítač restartovat nyní a poté klikněte na Dokončit
  Pokud počítač nemůžete restartovat ihned, zvolte možnost Ne, počítač restartuji později.
  Poznámka:  Předtím, než začnete aplikaci ShadowProtect používat k vytváření záloh, musíte restartovat počítač.
 6. Vyjměte disk CD aplikace ShadowProtect (pokud jste jej používali) z jednotky CD systému.

Upgrade aplikace ShadowProtect

Jedná-li se o Upgrade aplikace ShadowProtect již nainstalované aplikace ShadowProtect, průvodce proces zkrátí.

Vzdálená instalace

Aplikaci ShadowProtect lze instalovat bezobslužně nebo jako „instalaci push“:

 1. Stáhněte a rozbalte příslušný soubor s informacemi o instalaci (ISS) určený pro verzi aplikace ShadowProtect, kterou si přejete nainstalovat. Soubor uložte do složky, kde se nachází instalační program aplikace ShadowProtect.
  Poznámka: Přestože tento soubor ISS má stejnou příponu jako soubor Windows InstallShield, používá odlišný formát a aplikace InstallShield s ním nemůže pracovat.
 2. Vyberte záložku Zobrazení pro správu aplikace ShadowProtect.
 3. V panelu nabídek klikněte na Instalovat. Zobrazí se průvodce instalací push.
 4. Řiďte se pokyny a vyberte instalační balíček (instalační program aplikace ShadowProtect). Průvodce vyplní pole s informacemi o balíčku.
 5. Klikněte na Další.  
 6. Zadejte příslušné přihlašovací údaje, abyste mohli přistupovat ke koncovým bodům instalace push.
 7. Vyberte koncové body, které budou cílem instalace push.
 8. Volitelné: Zadejte produktový klíč aplikace ShadowProtect, čímž na koncových bodech aktivujete licence.
 9. Dle potřeby vyberte možnost Po instalaci restartovat a proveďte tak zálohy koncových bodů.
 10. Specifikujte čas, kdy má být restart proveden, a zprávu, která uživatele koncových bodů na restart upozorní.
 11. Po kliknutí na možnost Další budete moci zkontrolovat konfiguraci instalace push.
 12. Kliknutím na Další spustíte instalaci.

Aplikace ShadowProtect dokončí na vybraných koncových bodech instalaci agenta ShadowProtect.

 

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies