Informace o konzoli ShadowProtect

Konzole ShadowProtect nabízí většinu prvků ke konfiguraci a používání aplikace ShadowProtect:

 Konzole je rozdělena do čtyř částí:

Panel nabídek:  Panel nabídek se nachází v horní části konzole a poskytuje přístup k obecným nabídkám sloužícím ke konfiguraci a používání aplikace ShadowProtect.

Navigační panel: Navigační panel se nachází na levé straně konzole a poskytuje přístup k úlohám a nástrojům sloužícím ke konfiguraci a používání aplikace ShadowProtect.

Hlavní panel: Hlavní panel je umístěn ve středu konzole a ke zobrazování úloh a informací aplikace ShadowProtect používá Záložky.

Síťový panel: Síťový panel (či síťový pohled) se nachází na pravé straně konzole a poskytuje v aplikaci ShadowProtect přístup k funkcím Vzdálená správa

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies