Vytváření souborů s bitovými kopiemi zálohy

Poznámka: Informace o vytvoření souboru s bitovou kopií zálohy v záchranném prostředí Recovery Environment naleznete v Uživatelské příručce záchranného prostředí StorageCraft Recovery Environment.

Aplikace ShadowProtect nabízí prostřednictvím Průvodce zálohováním dva způsoby vytváření souborů s bitovými kopiemi zálohy:

Jednorázová záloha: Průvodce zálohováním vás provede okamžitým vytvořením souboru s úplnou bitovou kopií zálohy. Chcete-li vytvořit jednorázovou úlohu zálohování, zvažte následující:

 • Aplikace ShadowProtect podporuje vytváření jednorázových bitových kopií zálohy ze systému Windows i ze záchranného prostředí Recovery Environment. Další informace o těchto produktech naleznete v části Funkce a komponenty.
 • V systému, ve kterém chcete zálohu vytvořit, musíte být členem skupiny správců.
 • Jednorázové úlohy zálohování lze spouštět kdykoli a nemají vliv na stávající naplánované úlohy zálohování příslušného svazku.

Plánovaná záloha: Průvodce zálohováním vás provede vytvořením opakující se úlohy zálohování. Chcete-li vytvořit naplánovanou úlohu zálohování, zvažte následující:

 • Svazek může být součástí maximálně jedné naplánované přírůstkové úlohy zálohování. Připomínáme, že toto omezení nebrání vytvoření jednorázové ani rozdílové bitové kopie zálohy tohoto svazku.
 • Pokud aplikace ShadowProtect na svazku právě provádí úlohu zálohování, nebo je-li počítač vypnutý a nedostupný, aplikace ShadowProtect v tento čas přeskočí veškeré naplánované úlohy zálohování tohoto svazku.
 • ShadowProtect podporuje vytváření naplánovaných bitových kopií zálohy pouze ze systému Windows (ne ze záchranného prostředí Recovery Environment).
 • Aplikace ShadowProtect obsahuje nástroj VirtualBoot, který správcům umožňuje spouštět dočasnou náhradu za server či pracovní stanici, které selhaly.  Poznámka: Chcete-li pokračovat ve stávajícím řetězci záloh systému i v době, kdy je hostován ve virtuálním počítači VirtualBoot, musíte při ukládání souborů s bitovými kopiemi systému v úloze zálohování použít cílový objekt ShadowProtect typu „sdílená síťová složka“ (viz Cíle).

Poznámka: Chcete-li jako cíl konfigurovat zařízení NETGEAR ReadyDATA, použijte Průvodce zálohováním.

Možnosti plánování záloh

Aplikace ShadowProtect nabízí sadu možností plánování:

Nyní
 • Vytváří úplné nebo rozdílové bitové kopie zálohy.
 • Vytvoří jednorázovou úlohu zálohování, která se spustí ihned po ukončení Průvodce zálohováním.
Později
 • Vytváří úplné bitové kopie zálohy.
 • Vytvoří jednorázovou úlohu zálohování v konkrétní datum a čas.

Ve výchozím nastavení je v poli s časem spuštění uvedeno aktuální datum a čas. Chcete-li nastavení data a času změnit, klikněte na prvek datum/čas (měsíc, den, rok, hodina, minuta, sekunda, dopoledne/odpoledne) a zadejte nebo s pomocí šipek nahoru a dolů nastavte požadovanou hodnotu.

Týdenní
 • Vytváří úplné a přírůstkové bitové kopie zálohy.
 • Vytvoří úlohu zálohování, která se bude opakovat na základě týdenního plánu. Vyberte dny v týdnu a čas, kdy bude spuštěno vytváření úplné zálohy.
 • Volitelně můžete též naplánovat vytváření přírůstkových záloh.

             a. Vyberte dny v týdnu, kdy budou vytvářeny přírůstkové zálohy.
             b. Specifikujte čas, kdy bude vytváření přírůstkových záloh spuštěno a zastaveno.
             c. Specifikujte, jak často mají být přírůstkové zálohy vytvářeny (počet minut mezi přírůstkovými zálohami).

Měsíční
 • Vytváří úplné a přírůstkové bitové kopie zálohy.
 • Vytvoří úlohu zálohování, která se bude opakovat na základě měsíčního plánu. Vyberte dny v měsíci a čas, kdy má být spuštěno vytváření úplné zálohy.
 • Volitelně můžete též naplánovat vytváření přírůstkových záloh.

            a. Vyberte dny v týdnu, kdy budou vytvářeny přírůstkové zálohy.
            b. Specifikujte čas, kdy bude vytváření přírůstkových záloh spuštěno.

Kontinuální přírůstkové zálohy

Jak specifikovat plán přírůstkových záloh:

            a. Vyberte dny v týdnu, kdy budou vytvářeny přírůstkové zálohy.
            b. Specifikujte čas, kdy bude vytváření přírůstkových záloh spuštěno a zastaveno.
            c. Specifikujte, jak často mají být přírůstkové zálohy vytvářeny (počet minut mezi přírůstkovými zálohami).

Vytvoření rozdílové bitové kopie zálohy

Rozdílová  záloha slouží k vytvoření souboru se zálohou, který obsahuje pouze změny provedené od poslední zálohy. Jak vytvořit rozdílovou zálohu:

 1. V průvodci na stránce Plán zálohy vyberte možnost Rozdílová záloha.
 2. Pokračujte v průvodci na stránku Předchozí bitová kopie zálohy.
 3. Vyberte již existující soubor s bitovou kopií zálohy, který použijete jako základ pro vytvoření rozdílové bitové kopie zálohy.
 4. Klikněte na Další.
 5. Na stránce Možnosti vyberte požadované možnosti souboru s bitovou kopií zálohy.
  Poznámka: Na stránce Možnosti můžete nastavovat základní i pokročilé možnosti bitových kopií zálohy.
 6. Kliknutím na Další postoupíte v průvodci dále.
  Aplikace ShadowProtect vytvoří pro tento systém soubor s rozdílovou bitovou kopií zálohy.

E-mailová oznámení

Chcete-li získávat e-mailová oznámení o úspěšném vytvoření nebo selhání úlohy zálohování,   přejděte do Možnosti > Možnosti agenta a nastavte e-mailovou adresu. Poté vyberte jednu (nebo obě) z možností Zastat e-mail při úspěšném vytvoření nebo Zaslat e-mail při selhání..

Po upgradu operačního systému zahajte novou úlohu

Upgrady operačních systémů představují významné změny softwaru. Společnost StorageCraft proto doporučuje zahájit po provedení upgradu operačního systému novou úlohu zálohování a nepokračovat na příslušném svazku v existujícím řetězci. Jedná-li se o upgrade mezi dvěma hlavními verzemi operačního systému, bude též před provedením upgradu třeba deaktivovat licenci aplikace ShadowProtect a software odinstalovat. (Upgrade mezi hlavními verzemi je např. ze systému Windows 7 na systém Windows 8 nebo ze systému Windows 8 na Windows Pro.) Po provedení upgradu operačního systému znovu nainstalujte aplikaci ShadowProtect a aktivujte licenci.

Poznámka: V systému během přeinstalace zůstanou zachovány konfigurace úloh zálohování i další nastavení aplikace ShadowProtect.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies