Připojování souborů s bitovými kopiemi zálohy

Procesem připojení souboru s bitovou kopií zálohy vás provede Průvodce prozkoumáním bitové kopie zálohy ShadowProtect. Je-li vybraný soubor s bitovou kopií součástí řetězce, aplikace ShadowProtect k němu automaticky přiřadí i soubory potřebné k jeho procházení a obnově. Stačí jen vybrat bitovou kopii zálohy, kterou si přejete prozkoumat. Po připojení budete moci se souborem s bitovou kopií zálohy pracovat podobně jako s jakýmkoli jiným svazkem systému Windows:

  • Soubor s bitovou kopií zálohy můžete procházet.
  • Soubor s bitovou kopií zálohy můžete sdílet.
  • Jednotlivé soubory a složky můžete ze souboru s bitovou kopií zálohy kopírovat.
  • Soubor s bitovou kopií zálohy můžete modifikovat (je-li svazek nakonfigurován tak, aby umožňoval zápis).
  • Můžete používat standardní zabezpečení a vlastnosti souborů systému Windows.

Proces obnovení je stejný, ať už k obnově souborů a složek používáte konzoli ShadowProtect a systém Windows, nebo záchranné prostředí StorageCraft Recovery Environment. Kterou možnost použijete závisí na konkrétním stavu vašeho systému a na tom, co potřebujete obnovit:

Obnovení v systému Windows Systém Windows lze spustit, ale byla ztracena data nebo na svazku došlo k nežádoucím změnám souborů souvisejících s aplikacemi či hardwarem (s výjimkou souborů operačního systému).
Obnovení v záchranném prostředí Recovery Environment Systém Windows nelze spustit a byla ztracena data, soubory operačního systému nebo na svazku došlo k nežádoucím změnám souborů souvisejících s aplikacemi či hardwarem. Další informace naleznete v Uživatelské příručce záchranného prostředí StorageCraft Recovery Environment.

 

 Poznámka: Chcete-li obnovit data z přírůstkové bitové kopie, musíte mít k dispozici všechny předchozí soubory s přírůstkovými bitovými kopiemi zálohy a též původní úplnou bitovou kopii zálohy, na kterých vybraná bitová kopie závisí. Pokud by jakýkoli z těchto souborů chyběl nebo byl poškozený, nebude připojení bitové kopie zálohy z daného bodu v čase možné.

Informace o možnostech připojení naleznete v části Možnosti připojení bitové kopie zálohy.

Připojení souboru s bitovou kopií zálohy

  1. S pomocí Průvodce prozkoumáním bitové kopie zálohy v aplikaci ShadowProtect zobrazte stránku Název souboru s bitovou kopií zálohy.
  2. Vyhledejte soubor s bitovou kopií zálohy, který si přejete připojit, a klikněte na Další.
   Informace o konvencích pojmenování souborů s bitovými kopiemi zálohy naleznete v části Konvence pojmenování souborů.

   V systémech NETGEAR ReadyDATA zadejte IP adresu nebo název zařízení a klikněte na Procházet. V dialogovém okně Otevřít změňte v rozevírací nabídce Typ souborů výchozí typ souborů z možnosti Soubory ShadowProtect na VHDx. Ve složce Dokončené zálohy (Completed Backups) vyberte soubor s požadovaným bodem v čase, který si přejete připojit.

   Poznámka: Je-li bitová kopie zálohy zašifrovaná, musíte zadat heslo.
    

   Průvodce prozkoumáním bitové kopie zálohy zobrazí kategorizovaný seznam informací o souboru s bitovou kopií zálohy.

    

  3. (Podmíněně) Na stránce Závislosti bitové kopie zálohy vyberte ze zvolené sady bitovou kopii z požadovaného bodu v čase a klikněte na Další.
  4. Na stránce Možnosti prozkoumání vyberte, jak chcete bitovou kopii zálohy připojit, a klikněte na Další.
   Další informace o možnostech připojení naleznete v části Možnosti připojení bitové kopie zálohy.
   Možnost připojení Postup
   Připojit bitovou kopii jako písmeno jednotky 1. Vyberte možnost Přiřadit následující písmeno jednotky.
   2. Z rozevírací nabídky zvolte vhodné písmeno jednotky.
   Připojit soubor s bitovou kopií zálohy jako přípojný bod 1. Zvolte možnost Připojit do následující prázdné složky NTFS.
   2. Vyhledejte a vyberte vhodnou složku.
   3. K pojmenování podsložky přípojného bodu lze použít následující:

   • Čas/datum (ve výchozím nastavení uvádí časové razítko vytvoření souboru s bitovou kopií)
   • Název souboru (ve výchozím nastavení uvádí název souboru s bitovou kopií)
   • Vlastní (řetězec definovaný uživatelem)
  5. (Volitelné) Chcete-li bitovou kopii zálohy připojit jako svazek, do kterého lze zapisovat, zrušte výběr možnosti Připojit zálohu pouze pro čtení.
   Pokud soubor s bitovou kopií zálohy připojíte jako svazek, na který lze zapisovat, můžete při odpojování svazku změny uložit do souboru s přírůstkovou bitovou kopií (viz Odpojování bitových kopií v systému Windows).
   Poznámka: Připojení bitové kopie zálohy jako svazku, na který lze zapisovat, nezmění zdrojový soubor. Aplikace ShadowProtect nikdy nemodifikuje existující soubor se zálohou.
   Varování: Soubory s bitovými kopiemi typu VHDx uloženými na systémech NETGEAR ReadyDATA lze připojit tak, aby na ně bylo možno zapisovat. Systém ale nepodporuje ukládání změn a při odpojení je zruší.
  6. Na stránce Shrnutí informací průvodce zkontrolujte informace o připojení a klikněte na Dokončit.
   Aplikace ShadowProtect soubor s bitovou kopií zálohy připojí, automaticky spustí Průzkumníka systému Windows a připojený svazek zobrazí.
  7. Jakmile je bitová kopie zálohy připojena, můžete obsah svazku procházet stejně jako jakýkoli svazek systému Windows.
  8. Chcete-li obnovit jednotlivé soubory či složky, zkopírujte je s pomocí Průzkumníka systému Windows ze souboru s bitovou kopií zálohy svazku na svůj produkční svazek.
   Poznámka: Zvolíte-li po připojení možnost Aktualizovat informace o svazku, uvidíte v záložce Mapa disků přesné zobrazení připojených systémových svazků.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies