Obnovení svazku

Aplikace ShadowProtect nabízí v závislosti na typu svazku dva způsoby obnovení souboru s bitovou kopií zálohy:

Typ svazku

Obnovení v závislosti na verzi aplikace ShadowProtect

Popis

Datový svazek Aplikace ShadowProtect v systému Windows K obnovení datového (nikoli spouštěcího) svazku použijte Průvodce obnovením aplikace ShadowProtect. Poznámka: Tato metoda nevyžaduje restart systému.
Systémový (spouštěcí) svazek Obnovení v záchranném prostředí ShadowProtect Recovery Environment K obnovení systémového svazku lze použít záchranné prostředí Recovery Environment.
Poznámka: Záchranné prostředí Recovery Environment pro systém Windows lze použít k obnovení ze souboru s bitovou kopií ve formátu VHD/VHDX. Multiplatformní záchranné prostředí Recovery Environment CrossPlatform podporuje pouze obnovení ze souborů s bitovými kopiemi typu .SPF a .SPI, nikoli ze souborů ve formátech VHD nebo VHDX.
Varování: Při obnovení bitové kopie zálohy na existující svazek dojde k přepsání všech dat, která se na tomto svazku právě nachází.

Obnovení datového svazku

 1. Otevřete Průvodce obnovením jednou z následujících možností:
  • V záložce Průvodce klikněte na Obnovit.
  • V nabídce Úlohy klikněte na Obnovit.
  • V Panelu nabídek vyberte možnost Úlohy > Obnovit.
 2. Na stránce Bitová kopie zálohy k obnovení vyberte možnost Sada bitových kopií k obnovení a klikněte na Další.
  V rozevírací nabídce vyberte cíl (viz Cíle), který obsahuje sadu bitových kopií zálohy, nebo požadovanou sadu vyhledejte kliknutím na Procházet. V poli Specifikace názvů bitových kopií se zobrazí dostupné sady bitových kopií zálohy, které se nachází ve vybraném cíli či cestě.
  Poznámka: Chcete-li přistupovat k sadě bitových kopií, která je uložena ve sdílené síťové složce, musíte znát správné přihlašovací údaje k síti.
 3. Pokud se v poli Specifikace názvů bitových kopií nenachází seznam všech očekávaných bodů v čase, klikněte na seznam pravým tlačítkem myši. Zobrazí se možnost aktualizovat obsah:
 4. Kliknutím na Aktualizovat obsah aktualizujete seznam bodů obnovení.
 5. Vyberte sadu bitových kopií obsahující příslušný bod v čase, který si přejete obnovit, a klikněte na Další.
 6. Aplikace ShadowProtect na stránce Závislosti bitové kopie zálohy uvádí seznam časů a dat všech záloh vybraného disku. Vyberte bod v čase (datum a čas), který si přejete obnovit, a klikněte na Další.

  Poznámka: Na této stránce jsou též zobrazeny konkrétní vlastnosti vybraného souboru s bitovou kopií zálohy. Mají pouze informativní charakter a odborná pomoc společnosti StorageCraft je využívá při řešení potíží. Jedná se o následující vlastnosti:

  Vlastnosti souboru s bitovou kopií Zobrazuje velikost svazku a využité místo, čas vytvoření, typ zálohy (žádná, denní, týdenní, měsíční), typ komprese, ochranu heslem (ano/ne) a veškeré komentáře.
  Informace o původním oddílu Styl (MBR, GPT), číslo, typ (FAT, NTFS), možnost spuštění, posuny a délka.
  Informace o disku Geometrie disku, velikost disku, počet sektorů první stopy a zda se jedná o dynamický disk. Ve spodní části obrazovky lze též graficky zobrazovat rozložení disku. Poznámka: Zobrazuje, jak disk vypadal v momentě vytvoření zálohy.
  Původní počítač Verze operačního systému, název počítače, adresa MAC, verze modulu ShadowProtect použitá k vytvoření souboru s bitovou kopií a písmeno jednotky připojeného svazku.
 7. Na stránce Cíl obnovení vyberte oddíl, na který si přejete bitovou kopii zálohy obnovit, a klikněte na Další.
  Poznámka: Na vybraném oddíle musí být pro příslušné obnovení dostatek volného místa. Nelze např. obnovit 40GB soubor se zálohou na disk nebo oddíl, kde je pouze 10 GB volného místa. Před provedením obnovy dle potřeby použijte k vytváření nebo modifikaci oddílů Mapu disků.
 8. V průvodci se zobrazí stránka Specifikace možností obnovení. Tyto možnosti se vztahují pouze na obnovení systémových (spouštěcích) svazků (které se provádí s pomocí záchranného prostředí Recovery Environment). Klikněte na Další.
 9. Na stránce Shrnutí informací průvodce zkontrolujte podrobnosti o operaci obnovení svazku a klikněte na Dokončit.

Postup operace obnovení svazku můžete sledovat v záložce Úlohy zálohování.

Poznámka: Společnost StorageCraft důrazně doporučuje vytvořit pro obnovený svazek novou úlohu zálohování. Přestože je možné, aby existující úloha zálohování ShadowProtect pokračovala ve vytváření nových přírůstkových záloh, může kvůli změnám hardwaru, velikosti svazku nebo operačního systému docházet mezi přírůstkovými zálohami vytvořenými před a po obnovení k potížím. Chcete-li zajistit spolehlivost záloh, vytvořte na obnoveném svazku novou úlohu.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies