Vzdálená správa

Aplikace ShadowProtect nabízí dva způsoby vzdálené správy agentů zálohování ShadowProtect:

  • Zobrazení pro správu – slouží ke správě mnoha uzlů. Zobrazuje seznam uzlů a stav zálohování. (Aplikace ShadowControl CMD nabízí podobnou funkci.) Obsahuje též možnost nainstalovat aplikaci ShadowProtect na uzel prostřednictvím instalace push.
  • Zobrazení sítě – slouží ke správě menšího počtu uzlů, a to jednotlivě.

Vzdálená správa vyžaduje přístup k uzlům prostřednictvím sítě LAN nebo virtuální privátní sítě (VPN). Připojíte-li se ke vzdálenému uzlu prostřednictvím jednoho z těchto nástrojů pro vzdálenou správu, získáte z této konzole úplný přístup k vlastnostem a funkcím aplikace ShadowProtect na vzdáleném uzlu.

Poznámka: Chcete-li provádět správu vzdáleného uzlu, musíte k němu mít oprávnění správce. S oprávněními správce budete moci vzdáleně spravovat jak uzly s aplikací ShadowProtect Server Edition, tak ShadowProtect Desktop Edition, a to prostřednictvím buď Zobrazení pro správu, nebo Zobrazení sítě.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies