Používání nástroje VirtualBoot

Nástroj VirtualBoot umožňuje spustit bitovou kopii zálohy systémového svazku v prostředí virtuálního počítače, aniž by bylo třeba provést operaci obnovení nebo soubory se zálohou konvertovat na jiný formát. VirtualBoot využívá software Oracle VirtualBox s otevřeným zdrojovým kódem a poskytuje rychlou dočasnou náhradu za poškozený server.

Nástroj VirtualBoot představuje inovativní řešení vhodné pro následující situace:

Převzetí služeb při selhání systému: Obnovení poškozeného systému, na kterém jsou uloženy terabajty dat, může s použitím tradičních metod trvat celé dny. Zajištění náhrady prostřednictvím nástroje VirtualBoot trvá jen několik minut a poskytne uživatelům úplný přístup ke zdrojům systému a k aplikacím, a to pouze po krátkém výpadku nutném pro přechod na nový systém.

Test zálohy: Jen málo správců provádí testování záloh a obnovení s pomocí tradičních metod. Nástroj VirtualBoot umožňuje připojit jakoukoli bitovou kopii zálohy do virtuálního počítače, kde ji lze otestovat. Tímto způsobem je možné ověřit, že obnovený systém bude pracovat správně.

Přístup k datům specifickým pro aplikaci: Přestože je zálohování dat velice důležité, bez příslušných aplikací mohou být někdy samotné datové soubory nepoužitelné. Nástroj VirtualBoot umožňuje připojit celý systém – aplikace i data – do virtuálního počítače, kde budete mít v rámci příslušné aplikace k datům přístup.

Informace o možnostech použití nástroje VirtualBoot naleznete v části Příklady použití nástroje VirtualBoot.

Tato část obsahuje následující témata:

Poznámka: V souboru DeveloperNotes_VirtualBoot.txt se nachází informace o nástroji VirtualBoot určené pro vývojáře. Soubor naleznete ve složce <instalační_složka>\StorageCraft\ShadowProtect\. Nachází se zde pokročilé technické informace a informace týkající se řešení potíží při používání nástroje VirtualBoot.

Varování: Při vypínání virtuálního počítače vytvořeného s pomocí nástroje VirtualBoot nevybírejte možnost Obnovit v nástroji VirtualBoot aktuální snímek. Došlo by ke ztrátě všech dat zapsaných do virtuálního stroje od jeho vytvoření. Tuto možnost zvolte pouze v případě, že chcete virtuální stroj vrátit zpět do původního stavu.

Nástroj VirtualBoot nepoužívejte ke spuštění virtuálního počítače, pokud zdrojový systém:

  • je stále aktivní ve stejné síti,
  • vytváří kontinuální přírůstkové zálohy prostřednictvím aplikace ShadowProtect,
  • ukládá soubory se zálohami do sdílené síťové složky nebo do systému NAS.

Pokud tak učiníte, dojde k pomíchání záloh z virtuálního počítače se zálohami ze zdrojového systému, a tím i k poškození řetězce.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies