Úvod k aplikaci ImageManager

Aplikace ShadowControl ImageManager umožňuje udržovat přírůstkové zálohy a prostor v úložišti využívaný soubory záloh. Na základě zásad (politik), které vytvoříte, aplikace ImageManager automaticky slučuje (konsoliduje) soubory přírůstkových záloh do denních, týdenních a měsíčních přírůstkových záloh. Navíc aplikace ImageManager poskytuje služby průběžného ověřování a replikace souborů, ze kterých se zálohy skládají.

Aplikace ImageManager se skládá z těchto komponent:

Služba ImageManager: Služba systému Windows, která provádí správu souborů záloh, jak ji určují vaše zásady.

Klient aplikace ImageManager: Uživatelské rozhraní, které umožňuje vytvářet a zpracovávat zásady uchovávání pro vaše prostředí aplikace ShadowProtect.

Tato část obsahuje následující témata:

Poznámka: Zásady aplikace ImageManager se aplikují pouze tehdy, když používáte plán kontinuálních přírůstkových záloh definovaný v aplikaci ShadowProtect. Standardní týdenní a měsíční plány zálohování nepoužívají aplikaci ImageManager a mají samostatné zásady uchovávání. Další informace viz Vytváření souborů záloh v Uživatelské příručce aplikace ShadowProtect.

 

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies