Konfigurace aplikace ImageManager

Před používáním jakýchkoli služeb aplikace ImageManager, je potřeba nastavit základní konfiguraci, aby mohla konzole aplikace ImageManager přistupovat k systému, který chcete spravovat. Tyto konfigurační úlohy jsou v logickém pořadí:

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies