Ověřování souborů záloh

Služba ověřování aplikace ImageManager může pravidelně testovat integritu souborů záloh. Ověřování integrity souboru se podobá procesu ručního ověřování dostupného v aplikaci ShadowProtect v Průvodci ověřením (viz Ověřování souborů záloh v uživatelské příručce aplikace ShadowProtect). I když je služba ověřování ve výchozím nastavení zapnuta, můžete nakonfigurovat konkrétní chování ověřování pro každou spravovanou složku.

Jak nakonfigurovat službu ověřování:

 1. V konzole aplikace ImageManager vyberte agenta aplikace ImageManager a spravovanou složku.
 2. V podokně konfigurace vyberte položku Nastavení ověřování .
 3. V dialogovém okně Nastavení ověřování zadejte požadované informace a klikněte na tlačítko Uložit.
  Okamžitě ověřovat soubory nově vytvořených záloh (Výchozí nastavení: zapnuto) Instruuje aplikaci ImageManager, aby ověřovala každý soubor zálohy okamžitě po jejím vytvoření.
  Pravidelně ověřovat existující soubory záloh (Výchozí nastavení: ověřovat každých sedm dní) Instruuje aplikaci ImageManager, aby pravidelně ověřovala soubory záloh ve spravované složce.  Soubory zálohy můžete ověřovat každých 1-30 dní, jak je určeno v poli Dny.
  Přepsat výchozí ovlivnění výkonu pro ověřování souboru zálohy (Výchozí nastavení: vypnuto) Umožňuje vám řídit, jak má aplikace ImageManager používat zpracování prostředků během procesu ověřování. Více prostředků pro zpracování znamená rychlejší ověřování, to ale může ovlivnit další operace systému.
  Když je toto nastavení vypnuto, agent používá pro řízení využíti vstupu/výstupu aplikace ImageManager nastavení omezení v nastaveních agenta (viz karta Obecné v nastaveních agenta).

 

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies