Konsolidace souborů záloh

Služba konsolidace (slučování) v aplikaci ImageManager umožňuje pravidelně slučovat přírůstkové soubory záloh do sloučených (konsolidovaných) souborů. Co zkracuje čas potřebný k obnově a umožňuje zkrátit řetězec souborů potřebných k obnově systému. Méně souborů znamená méně příležitostí k selhání souborů.

Aplikace ImageManager poskytuje následující typy konsolidovaných souborů:

 • Denní konsolidované soubory: Koncem každého dne může aplikace ImageManager sbalit soubory záloh vytvořené během dne do jednoho souboru přírůstkové zálohy, který obsahuje všechny aktualizace provedené v systému v daný den. Denní konsolidované soubory obsahují v názvu souboru řetězec -cd. Například: D_VOL-b001-i005-cd.spi.
 • Týdenní konsolidované soubory: Koncem každého týdne může aplikace ImageManager sbalit soubory záloh vytvořené během týdne do jednoho souboru přírůstkové zálohy, který obsahuje všechny aktualizace provedené v systému v daný týden. Týdenní konsolidované soubory obsahují v názvu souboru řetězec -cw. Například: D_VOL-b001-i026-cw.spi.
 • Měsíční konsolidované soubory: Koncem každého měsíce může aplikace ImageManager sbalit soubory záloh vytvořené během měsíce do jednoho souboru přírůstkové zálohy, který obsahuje všechny aktualizace provedené v systému v daný měsíc. Měsíční konsolidované soubory obsahují v názvu souboru řetězec -cm. Například: D_VOL-b001-i097-cm.spi.
  Aplikace ImageManager trvale ponechává měsíční konsolidované soubory jako součást řetězce záloh.

Konfigurace nastavení konsolidace

Zásady uchovávání, které nakonfigurujete pomocí aplikace ImageManager se liší od zásad uchovávání nastavených v aplikaci ShadowProtect. Zásady nastavení v aplikaci ShadowProtect se používají pouze na týdenní a měsíční úlohy zálohování, ne na úlohy kontinuálních přírůstků. Zatímco v aplikaci ShadowProtect definujete pro výše uvedené dvě úlohy, aplikace ImageManager zpracovává pouze zásady uchování pro kontinuální přírůstky.

Jak nakonfigurovat službu konsolidace:

 1. V konzole aplikace ImageManager vyberte agenta aplikace ImageManager a spravovanou složku.
 2. V podokně konfigurace vyberte možnost Nastavení konsolidace.
 3. Vyberte možnost Povolit konsolidací souborů záloh pro tuto spravovanou složku.
  Ve výchozím nastavení je tato možnost vybrána. To znamená, že jakmile přidáte spravovanou složku do aplikace ImageManager, služba konsolidace začne složku automaticky sledovat.
 4. Poté nakonfigurujte plán konsolidace:
  Týdenní konsolidace (Výchozí nastavení: Sobota) Určuje faktický konce týdne za účelem vytvoření konsolidovaného souboru týdenní zálohy.
  Měsíční konsolidace (Výchozí nastavení: 31. den v měsíci) Určuje faktický konec měsíce za účelem vytvoření konsolidovaného souboru měsíční zálohy. Můžete vybrat konkrétní datum nebo relativní den v týdnu v měsíci (například poslední pátek, nebo čtvrté pondělí).
 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Aplikace ImageManager uloží nastavení konsolidace. Nyní můžete nakonfigurovat nastavení zásad uchovávání.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies