Nastavení uchovávání v aplikaci ImageManager

Konfigurace nastavení uchovávání

Aplikace ImageManager umožňuje přebít globální nastavení uchovávání agenta pro vybranou spravovanou složku. Soubory se uchovávají alespoň tak dlouho, jak je určeno v nastaveních. V některých případech jsou ponechány déle, pokud jsou potřeba pro další operace.

ImageManager – Nastavení uchovávání

Jak nakonfigurovat zásady uchovávání:

 1. V navigačním podokně klikněte na tlačítko Nastavení uchovávání.
 2. Zadejte nastavení pro zásady uchovávání souborů této složky:
  Ponechat soubory záloh z průběhu dne (Výchozí nastavení: 7 dní) Minimální počet dní, po které mají být zachovány přírůstkové soubory záloh poté, co je aplikace ImageManager sbalila do denní konsolidace. Po zadaném počtu dní zobrazeném v tomto nastavení aplikace ImageManger odstraní tyto soubory z průběhu dne. (Pokud je chcete ponechat, zaveďte pro tyto soubory proceduru replikace pro ukládání do jiného systému.)
  Ponechat konsolidované denní soubory záloh (-cd) (Výchozí nastavení: 15 dní) Minimální počet dní, po které mají být zachovány denní konsolidované soubory záloh poté, co je aplikace ImageManager sbalila do týdenní konsolidace. Aplikace ImageManager buď odstraní zdrojové soubory záloh, nebo je ponechá ve složce Incrementals. (Viz možnost „Přesunout konsolidované soubory záloh do podadresáře“ dále v této části.)
  Ponechat konsolidované týdenní soubory záloh (-cw) (Výchozí nastavení: 90 dní) Minimální počet dní, po které mají být zachovány týdenní konsolidované soubory záloh poté, co je aplikace ImageManager sbalila do měsíční konsolidace. Aplikace ImageManager opět buď odstraní, nebo zachová zdrojové denní soubory dle nastavení „Přesunout konsolidované soubory…“.
  Přesunout konsolidovaná soubory záloh do podadresáře (Výchozí nastavení: vypnuto) Po konsolidaci může aplikace ImageManager přesunout zdrojové soubory záloh do podadresáře spravované složky (název podadresáře je Incrementals) namísto odstranění souborů záloh. To vyžaduje více místa pro ukládání dat, protože aplikace ImageManager zachovává konsolidované a rovněž zdrojové přírůstkové soubory.
  Varování: Přírůstkové soubory ve složce Incrementals jsou „sirotci“, protože již nejsou uloženy se související úplnou zálohou. Tyto soubory ze složky Incrementals se nepokoušejte obnovit.

 

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies