Replikace souborů záloh

Služba replikace aplikace ImageManager umožňuje automatické kopírování souborů záloh do sekundárního umístění. Tuto službu můžete nakonfigurovat pomocí panelu Cíle replikace aplikace ImageManager:
ImageManager – Replikace souborů záloh

Během zpracování služba replikace aplikace ImageManager zohledňuje zásady uchovávání a další nastavení aplikace ShadowProtect, takže se duplikují pouze ty soubory záloh nezbytné k zajištění úplné obnovy po havárii.

Jak nakonfigurovat úlohu replikace:

 1. V konzole aplikace ImageManager vyberte agenta aplikace ImageManager a spravovanou složku, jejíž soubory chcete replikovat.
 2. Na panelu Cíl replikace klikněte na příkaz Přidat nový cíl replikace.
 3. V dialogovém okně Cíl replikace vyberte kartu Obecné.
 4. Zadejte příslušná nastavení v dialogovém okně karty Obecné:
  Název (Volitelné) Zadejte popisný název pro cíl replikace.
  Typ

  (Výchozí nastavení: Místní disk) Identifikuje typ cíle replikace. Podporované možnosti zahrnují:
  Místní disk: Cíl replikace je připojen přímo k místnímu systému (například externí pevný disk).
  Síťový disk: Cíl replikace je dostupný přes lokální síť (LAN).
  intelligentFTP: Cíl replikace je přístupný prostřednictvím protokolu FTP (File Transfer Protocol) pomocí intelligentFTP. (Podrobnosti Licencování.)
  StorageCraft Cloud Services: Cíl replikace je dostupný přes cloud. (Podrobnosti viz Creating a cloud target.)

  Varování: Služba StorageCraft Cloud Services nepodporuje soubory záloh ze systémů s disky UEFI a GPT. Aplikace ImageManager umožňuje jejich konfiguraci pro replikaci do cloudu, ale úloha při spuštění selže. Pro systémy s UEFI a GPT lze pro replikaci použít jen intelligentFTP nebo ShadowStream.

  StorageCraft ShadowStream Server: Cíl replikace je dostupný přes server ShadowStream. (Podrobnosti viz Instalace serveru ShadowStream.)

  Poznámka: Cíle síťové replikace a vzdálené FTP replikace vyžadují instalovanou technologii intelligentFTP, zatímco vysoce výkonný nástroj pro replikaci ShadowStream vyžaduje instalaci serveru ShadowStream. (Podrobnosti viz Licencování.) Obě funkce se zakupují samostatně. Aplikace ImageManager po uložení dané úlohy replikace otestuje připojení k serveru ShadowStream. Nejde-li připojení k serveru ShadowStream potvrdit, aplikace ImageManager úlohu neuloží.
  Umístění Určuje, že úloha používá pro cíl replikace buď existující globálně definované umístění, nebo nové umístění, které zde zadáte. (Podrobnosti viz Umístění v rámci možnosti Nastavení agenta.)
  Výkon a zabezpečení Přepsat globální omezení (Podmíněné): Dostupné pouze tehdy, když se položka Typ rovná intelligentFTP nebo ShadowStream Server. Umožňuje upravit maximální datový tok pro odesílání dat do vzdáleného umístění pro danou úlohu z globální hodnoty nastavené pro intelligentFTP nebo ShadowStream. Rozsah je od 1 do 999 kb/s, Mb/s nebo Gb/s.
  Nereplikovat základní soubory záloh: Instruuje aplikaci ImageManager, aby neodesílala velké základní (úplné) soubory záloh .spf, aby nedošlo k velkému vytížení sítě a zkrátila se doba přenosu. (Místo toho mohou být tyto soubory poslány ručně.)
  Komprimovat datový tok (Výchozí nastavení = vypnuto): Dostupné pouze tehdy, když se položka Typ rovná ShadowStream Server. Povoluje komprimaci zasílaných dat pomocí serveru ShadowStream. Nepotřebujete komprimovat datový tok, pokud již aplikace ShadowProtect komprimovala soubory záloh. Snižuje se tím výkon systému.
  Šifrovat datový tok (Výchozí nastavení = vypnuto): Dostupné pouze tehdy, když se položka Typ rovná ShadowStream Server. Povoluje komprimaci zasílaných dat pomocí serveru ShadowStream. Pokud již aplikace ShadowProtect soubory záloh komprimovala, datový tok komprimovat nepotřebujete. Snižuje se tím výkon systému.
 5. Vyberte kartu Režim replikace.
 6. Určete nastavení pro replikaci složky, která je konsolidována druhou aplikací ImageManager v cíli.
  Poznámka: Aplikaci ImageManager lze nainstalovat do více než jednoho systému pro distribuci konsolidace. Zálohy ze spravované složky jednoho systému mohou být replikovány do spravované složky jiného systému. Jeden systém může provádět denní konsolidace, zatímco jiný systém může provádět týdenní a měsíční konsolidace. Karta Režim replikace umožňuje konfigurovat služby replikace pro distribuovanou konsolidaci.

  Ne – replikovat všechny konsolidované soubory (Výchozí nastavení: zapnuto) Tuto možnost vyberte, když cíl replikace není spravován aplikací ImageManager. Při tomto způsobu replikace můžete zvolit následující možnosti:
  Rovněž replikovat původní nekonsolidované soubory záloh z průběhu dne (Výchozí nastavení: vypnuto) Při zapnutí této možnosti se odesílají do sekundárního umístění konsolidované i původní přírůstkové soubory. Což vyžaduje nejvíce pásma sítě a místa v úložišti.
  Soubory přesunuté nebo odstraněné aplikací ImageManager se také odstraňují v umístění. (Výchozí nastavení: zapnuto) To znamená, že když aplikace ImageManager odstraní zálohu v primárním umístění, odstraní také soubor z cíle replikace.
  Ano – replikovat pouze konsolidované denní soubory záloh (Výchozí nastavení: vypnuto) Povolení této možnosti znamená, že cíl replikace je také spravovaná složka aplikace ImageManager, která bude provádět týdenní a měsíční konsolidace.
  Ano – replikovat pouze originální nekonsolidované soubory záloh z průběhu dne (Výchozí nastavení: vypnuto) Povolení této možnosti znamená, že plánujete provedení konsolidace všech souborů v cíli replikace, a nikoli v zdrojové spravované složce.
 7. Kliknutím na tlačítko Uložit zavřete dialogové okno nastavení cíle replikace.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies