Instalace nástroje ShadowStream

Vysoce výkonný nástroj StorageCraft ShadowStream pro přenos dat umožňuje odesílat soubory záloh do cílového systému mnohem rychleji než při používání tradičního protokolu FTP. Tento nástroj zkracuje dobu potřebnou k replikaci dat přes rušné sítě nebo sítě s velkou latencí (>150-200 ms), i když se do vzdáleného umístění odesílají úplné zálohy. Také se snadněji konfiguruje a udržuje než konvenční protokol FTP.

ShadowStream má dvě komponenty: službu ShadowStream a správcovskou konzolu ShadowStream. Když máte funkci ShadowStream nakonfigurovanou a spuštěnou, můžete s aplikaci ImageManager vytvořit replikační úlohu, která využívá ShadowStream. (Podrobnosti o konfiguraci viz Umístění v rámci Nastavení agenta.) K jedné přenosové službě pro provádění replikací může přistupovat několik agentů aplikace ImageManager.

Systémové požadavky

Službu a správcovskou konzolu ShadowStream lze spustit v těchto systémech:

 • Windows Server 2003,
 • Windows Server 2008,
 • Windows Server 2008 R2,
 • Windows Server 2012,
 • Windows XP SP3,
 • Windows Vista SP1,
 • Windows 7,
 • Windows 8.

Porty

ShadowStream používá ve výchozím nastavení tyto porty:

Port Účel
4363 Řídící port datového připojení
4364 Port připojení pro správu
4365 Port pro přenos dat
54363 to 55263 Používáno pro paralelní připojení

Aby mohlo přenos probíhat, potvrďte pro ShadowStream přístup k těmto portům skrz brány firewall.

Přístup k internetu

Přestože ShadowStream výslovně nevyžaduje funkční připojení k internetu, většina instalací bude při využívání služby potřebovat širokopásmové připojení k internetu.

Instalace nástroje ShadowStream

Jak nainstalovat službu ShadowStream (nebo i aplikaci ImageManager, pokud jste je již do systému nenainstalovali):

 1. Spusťte instalační soubor ShadowStreamSetup6.exe.
  Instalační soubor lze nalézt na stránce StorageCraft Updates. Můžete zvolit výchozí možnosti instalace nebo můžete vybrat vlastní možnosti.

  Možnosti vlastní instalace

  Console Application Nástroj pro správu služby ShadowStream. Systém, na němž běží služba ShadowStream, potřebuje minimálně konzoli pro povolení vzdáleného přístupu. Další konzole může běžet na kterékoli pracovní stanici s přístupem k systému se službou ShadowStream Service.
  ShadowStream Service Služba pro přenos souborů.
  Install Path Výchozí hodnota je Program files (x86)\StorageCraft\Shdowstream. Chcete-li vybrat jiné umístění, klikněte na tlačítko Změnit.
 2. Když Průvodce instalací dokončí instalaci, klikněte na Dokončit.
 3. Klikněte na nabídku Start/StorageCraft/ShadowStream Admin Console.
  Zobrazí se správcovská konzole ShadowStream:
 4. Klikněte na Admin Connect v levém horním rohu.
 5. Kliknutím na tlačítko OK se přihlaste pomocí výchozího účtu „Admin“ s heslem „password“.
  Poznámka: Dřívější verze nástroje ShadowStream používaly výchozí heslo „shadowstream“.

Nyní můžete nakonfigurovat nástroj ShadowStream pro použití s aplikací ImageManager.

Vzdálená instalace konzole ShadowStream

Správcovská konzole ShadowStream se také automaticky instaluje jako součást aplikace ImageManager na každou pracovní stanici. Chcete-li používat tyto konzole, povolte vzdálenou správu z konzole ShadowStream v systému, ve kterém běží služba ShadowStream.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies