Používání obnovy HeadStart Restore

Služba ImageManager HeadStart Restore (HSR) umožňuje spustit operace obnovy v cílovém systému, i když originální produkční server stále běží a aplikace ShadowProtect pokračuje v přidávání souborů přírůstkových záloh k řetězci záloh z tohoto serveru. Což značně zkracuje výpadek spojený s některými operacemi při převzetí služeb po selhání, zvláště u systémů, které mají velmi velké úložné systémy (tj.: několik terabajtů). Informace o použití funkce HSR naleznete v kapitole Příklady použití funkce HeadStart Restore.

Ke službě HeadStart Restore se můžete dostat v panelu funkce HeadStart Restore v aplikaci ImageManager:

ImageManager – Úlohy HSR

Poznámka: Neodstraňujte běžící úlohu HSR. Nejdříve úlohu HSR zrušte a potom ji odstraňte. Zabrání to, aby uživatelské rozhraní aplikace ImageManager přestalo reagovat.

Operace funkce HSR zahrnují tyto úlohy:

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies