Procházení souborů záloh

Soubory záloh aplikace ImageManager umožňují zobrazovat historii vytváření souborů záloh. Ke službě Soubory záloh se můžete dostat v podokně Soubory záloh aplikace ImageManager:

ImageManager – Soubory záloh

Panel soubory záloh umožňuje zobrazovat informace o souborech záloh vytvořených v daný den. Panel Soubory záloh umožňuje následující činnosti:

  • Přejít pomocí ovládacích prvků kalendáře ke konkrétnímu datu. Ve výchozím stavu zobrazuje panel Soubory záloh aktuální datum.
  • Používat ikonu levé šipky a pravé šipky k pohybu po časové ose dne
  • Vyberte ikonu souboru pro zobrazení obecných informací o souboru zálohy. (ImageManager zobrazuje ikonu souboru v každém bodu v čase, ve kterém aplikace ShadowProtect vytvořila ve spravované složce zálohu.)

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies