Úvod do CMD

Vítejte v aplikaci ShadowControlTM CMD – vinikající nástroj pro monitorování sítě chráněné aplikací ShadowProtect. CMD poskytuje centrální konzolu pro monitorování a hlášení (reporting) operací aplikací ShadowProtect a ImageManager. Tato aplikace je vhodná pro rozsáhlé infrastruktury i pro poskytovatele IT služeb (MSP) s více klienty.

Teorie fungování

CMD má dvě hlavní komponenty:

  • Appliance CMD – server založený na Linuxu, který běží jako VM nebo běží na vyhrazeném hardwaru.
  • Agenta CMD – klient instalovaný v každém Koncovém bodě.

A třetí volitelnou komponentu Portál CMD pro monitorování více appliance CMD.

CMD se sestává z koncových bodů, na nichž běží agenti CMD, z appliance monitorující tyto koncové body
a z volitelného portálu pro monitorování více appliance.

Appliance CMD dostává informace o stavu agentů CMD nainstalovaných na každém koncovém bodě.  Pokud existuje více appliance, může appliance CMD také sloužit jako portál pro monitorování všech appliance a všech jejich koncových bodů.

Schéma správy

Pro správu těchto komponent CMD poskytuje granulární schéma správcovských rolí. Tyto role se zejména liší v rozsahu koncových bodů, na které dohlíží:

  • Správce superadmin portálu spravuje uživatele a organizační skupiny na portálu a rovněž plánuje zprávy o registrovaných appliance CMD. Správce superadmin portálu může rovněž zobrazit stav každého koncového bodu na všech přihlášených appliance.
  • Správce superadmin CMD spravuje appliance CMD a také přidává, upravuje nebo odebírá organizace, místa, koncové body a uživatelské účty a pravidla aplikovaná na konkrétní appliance.
  • Správce může přidávat, upravovat a odebírat místa a rovněž může sledovat všechny koncové body vybraných organizací na určité appliance.
  • Účet Pouze-čtení  na appliance může zobrazovat stav koncových bodů v jedné nebo více organizacích nebo na jednom nebo více místech na dané appliance. (Účet Pouze-čtení vytvořený na úrovni portálu může zobrazovat stav koncových bodů jedné nebo více organizací nebo míst z jedné nebo více appliance.)

Další informace o těchto pravidlech naleznete v kapitole Správa.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies