Konzole CMD

Konzole CMD zobrazuje aktuální stavové informace o koncových bodech a poskytuje přístup ke konfiguraci a operativnímu řízení CMD:

Konzole je rozdělena do tří panelů:

Navigační panel: Nachází na levé straně konzole, navigační panel poskytuje možnosti pro úlohy a konfiguraci potřebnou k monitorování registrovaných koncových bodů. (Další informace viz Navigční panel.)

Hlavní panel: Nachází se v centru konzole, hlavní panel zobrazuje seznam koncových bodů a podrobné informace o konfiguraci. (Další informace viz Hlavní panel.)

Panel relace:  Nachází na pravé straně konzole, panel relace zobrazuje aktuální uživatelské jméno a appliance a rovněž možnosti relace. (Podrobné informace viz Panel relace.)

 

 

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies