Používání stavových pravidel

Stavová pravidla představují srdce monitoringu CMD. Organizace i místa mají stavová pravidla. (Ve výchozím stavu dědí místa nastavení od nadřazené organizace.) Správce může zvolit místo, které nastavení nedědí, takže pro ně může určit unikátní pravidla.) Appliance CMD obsahuje tato výchozí stavová pravidla:

Poznámka: Ve výchozím stavu jsou všechna stavová pravidla aktivována s limity nastavenými na základě osvědčených postupů. Správci mohou vybrat, která pravidla použít na danou organizaci nebo místo.

Závažnost a stavové ikony

Každé pravidlo zahrnuje nastavení závažnosti: Varování nebo Kritické CMD používá nastavení závažnosti ke změně ikony zobrazované pro daný koncový bod na seznamu koncových bodů. Správce může vybrat nastavení závažnosti na základě požadavků nebo zájmu o dané koncové body.

Například správce může seskupit všechny servery do jednoho místa s názvem „Servery“ a nastavit, aby pravidlo Záloha bez VSS vytvářelo místo výstrahy varování výstrahu kritické, když se na serveru objeví už jedna záloha bez VSS.

Stavová pravidla pro místa versus organizace

Ve výchozím stavu dědí místa stavová pravidla od své nadřazené organizace. Správci mohou vytvořit pro místo unikátní stavová pravidla pomocí výběru možnosti nedědit z nadřazené organizace:

Když je zatrženo políčko dědění, platí stejná pravidla pro podřízené místo jako pro nadřazenou organizaci. Pokud správce odškrtne políčko dědění, zůstanou zachovány výchozí hodnoty stavových pravidel, pouze nyní správce může upravit jednu nebo více prahových hodnot a vytvořit vlastní skupinu pravidel pro toto místo.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies