Zprávy (reporting)

Možnost Zprávy v navigačním panelu zobrazuje v hlavním panelu nastavení zpráv a seznam nedávno archivovaných zpráv.

Tato obrazovka má čtyři prvky:

Prvek Popis
Zobrazit zprávu Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte poslední zprávu pro správce superadmin v novém panelu prohlížeče. (Podrobnosti viz Zkušební zpráva.)
Plánovat zprávy Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte stránku plánování zpráv (Podrobnosti viz Plánování zpráv.)
Nedávno generované zprávy Tato sekce vypisuje nedávno archivované zprávy. (CMD uchovává pouze záznamy za posledních30 dní.) Kliknutím na zprávu ji zobrazíte v HTML v novém panelu prohlížeče.
Další informace Tato sekce poskytuje další informace, které nejsou součástí standardní zprávy. Zahrnuje zprávu na požádání ukazující využití licencí aplikací ShadowProtect. (Podrobné informace viz ShadowProtect licencování).

Poznámka: Zprávy se odesílají uživatelům v jazyce vybraném v nastavení Preferovaný jazyk uživatele.

Terms and Conditions of Use - Privacy Policy - Cookies